ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΟΝΤΩΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

Υπηρεσίες Ελέγχου Ασφάλειας

Προσδιορισμός, Ποσοτικοποίηση και Ιεράρχηση του επιπέδου Ασφάλειας στο περιβάλλον σας

Προσδιορισμός Ρίσκου & Ιδεατού επιπέδου Ασφάλειας για Επιχειρήσεις (Risk Assessment & Security Level Determination)

Ο προσδιορισμός του ιδεατού επιπέδου ασφάλειας για μία επιχείρηση είναι η βάση που πρέπει να αναπτύξουν οι επιχειρήσεις για τον καθορισμό του επιπέδου της αξιοπιστίας, των χαρακτηριστικών, των πρακτικών, των διαδικασιών και της αρχιτεκτονικής ενός ιδανικού συστήματος πληροφοριών για τις δικές τους ανάγκες.

Μάθετε Περισσότερα

Υπηρεσίες Αξιολόγησης Ευπαθειών Ασφάλειας (Vulnerability Assessment Services)

Η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε εταιρικούς πόρους αποτελεί σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας. Ο εντοπισμός, η ποσοτικοποίηση και η ιεράρχηση των τρωτών σημείων ασφαλείας σε ένα περιβάλλον μπορεί να είναι μια δύσκολη διαδικασία χωρίς τη σωστή μεθοδολογία, δεξιότητες και σύνολα εργαλείων.

Μάθετε Περισσότερα

Δοκιμές Διείσδυσης (Penetration Testing)

Οι υπηρεσίες δοκιμών διείσδυσης της Netsquare εντοπίζουν τις αδυναμίες ασφαλείας μίας επιχείρησης με τον ίδιο τρόπο που ένας εισβολέας θα εισχωρήσει σε μία ξένη υποδομή. Η δοκιμή διείσδυσης μπορεί να είναι είτε αυτοματοποιημένη ή μη αυτόματη προσπαθώντας να εντοπίσει τρωτά σημεία ασφάλειας στην υποδομή σας.

Μάθετε Περισσότερα

Προσδιορισμός Ρίσκου & Ιδεατού επιπέδου Ασφάλειας για Επιχειρήσεις (Risk Assessment & Security Level Determination)

Ο προσδιορισμός του ιδεατού επιπέδου ασφάλειας για μία επιχείρηση είναι η βάση που πρέπει να αναπτύξουν οι επιχειρήσεις για τον καθορισμό του επιπέδου της αξιοπιστίας, των χαρακτηριστικών, των πρακτικών, των διαδικασιών και της αρχιτεκτονικής ενός ιδανικού συστήματος πληροφοριών για τις δικές τους ανάγκες. Η αξιολόγηση κινδύνου ασφάλειας πληροφοριών είναι μια συνεχής διαδικασία ανεύρεσης, διόρθωσης και πρόληψης προβλημάτων ασφάλειας. Η εκτίμηση κινδύνου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει τα κατάλληλα επίπεδα ασφάλειας για τα συστήματα πληροφοριών.

Η αξιολόγηση των κινδύνων θα βοηθήσει κάθε επιχείρηση να καθορίσει το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου και τις συνακόλουθες απαιτήσεις ασφαλείας για κάθε σύστημα. Η επιχείρηση πρέπει στη συνέχεια να καταρτίσει, να εφαρμόσει και να παρακολουθήσει μία σειρά μέτρων ασφαλείας για την αντιμετώπιση του επιπέδου του προσδιορισμένου κινδύνου. Οι αξιολογήσεις κινδύνου μπορούν να διεξάγονται σε τακτική βάση ή σε οποιαδήποτε περίπτωση που υπάρχουν συγκεκριμένα γεγονότα, όπως όταν πραγματοποιούνται σημαντικές τροποποιήσεις στο περιβάλλον του συστήματος, σε περίπτωση ύπαρξης περιστατικού ασφαλείας ή ελέγχου κανονιστικής συμμόρφωσης.

Λεπτομέρειες:

 • Ανάλυση της αρχιτεκτονικής και των στοιχείων ενός συστήματος καθώς και του συνολικού επίπεδου ασφάλειάς του
 • Δημιουργία καταλόγου απειλών και τρωτών σημείων, των ελέγχων ασφάλειας του συστήματος και τα επιπέδων κινδύνου που υφίσταται σύμφωνα με το ιδεατό επίπεδο ασφάλειας για μία επιχείρηση
 • Σύσταση ενεργειών και περιγραφή του αναμενόμενου επίπεδο κινδύνου που θα παρέμενε εάν τεθούν σε εφαρμογή
 • Προβολή των σημείων πού χρειάζεται μία εταιρία να προσέξει για τη βελτίωση του συνολικού επίπεδου ασφάλειας της
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος στο σχέδιο επιχειρηματικής συνέχειας του οργανισμού
 • Αποτελεί σημαντική αναφορά προς τη διοίκηση για γνώση και συμμόρφωση

Υπηρεσίες Αξιολόγησης Ευπαθειών Ασφάλειας (Vulnerability Assessment Services)

Η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε εταιρικούς πόρους μέσω τρωτών σημείων που αποτελούν γνωστές ευπάθειες αποτελεί σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας. Ο εντοπισμός, η ποσοτικοποίηση και η ιεράρχηση των ευπαθειών ασφάλειας σε ένα περιβάλλον μπορεί να είναι μια δύσκολη διαδικασία χωρίς τη σωστή μεθοδολογία, δεξιότητες και σύνολα εργαλείων. Η προβολή αυτών των τρωτών σημείων, καθώς και οι κατάλληλες διαδικασίες μετριασμού τους, συμβάλλει στη μείωση και εξάλειψή τους έτσι ώστε η επιχείρηση να είναι εκτεθειμένη σε ένα αποδεκτό επίπεδο κινδύνου.

Η Netsquare θεωρεί την κάθε αξιολόγηση ευπάθειας ως μοναδική για κάθε επιχείρηση. Η κάθε αξιολόγηση βασίζεται σε ένα καθορισμένο σύνολο κανόνων για την ταχεία και ακριβή αναγνώριση των κενών ασφάλειας και τρωτών σημείων στο δίκτυό σας, χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία και συστήματα εντοπισμού. Μέσω του συνδυασμού αυτοματοποιημένων αλλά και μη αυτόματων μεθόδων με προσαρμοσμένα σενάρια και εφαρμογές που βασίζονται σε διεθνώς αποδεκτές πρακτικές, παρέχεται μια προσαρμοσμένη αναφορά για τεχνικούς ασφάλειας αλλά και για στελέχη επιχειρήσεων χωρίς εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις.

Λεπτομέρειες:

 • Εξάλειψη των κινδύνων που είναι προφανείς και απλά δεν έχουν αντιμετωπιστεί
 • Επαλήθευση της μεθόδου διαρκούς επιδιόρθωσης συστημάτων (patching)
 • Προσδιορισμός του ιδεατού επιπέδου ασφαλείας βάσει των αναγκών της επιχείρησης
 • Προσδιορισμός γνωστών ζητημάτων ασφάλειας και κακών παραμετροποιήσεων

Δοκιμές Διείσδυσης (Penetration Testing)

Οι υπηρεσίες δοκιμών διείσδυσης της Netsquare εντοπίζουν τις αδυναμίες ασφαλείας μίας επιχείρησης με τον ίδιο τρόπο που ένας εισβολέας θα προσπαθήσει να εισχωρήσει σε μία ξένη υποδομή. Η δοκιμή διείσδυσης μπορεί να είναι αυτοματοποιημένη ή μη αυτόματη προσπαθώντας να εντοπίσει τρωτά σημεία ασφάλειας στην υποδομή σας. Οι δοκιμές πραγματοποιούνται για έλεγχο ευπαθειών μέσω επικύρωσης των τρωτών σημείων, έλεγχο παραβιάσεων συμμόρφωσης σε σχέση με την πολιτική ασφάλειας καθώς και έλεγχο ετοιμότητας της ομάδας των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας.

Οι υπηρεσίες δοκιμών διείσδυσης μετρούν την ασφάλεια ενός συστήματος υπολογιστών, ενός δικτύου ή μιας εφαρμογής με τη προσομοίωση μιας επίθεσης από έναν κακόβουλο χάκερ. Τα συστήματα στόχοι αναλύονται για αδυναμίες, τεχνικά προβλήματα και τρωτά σημεία γενικότερα, όπως θα μπορούσε να κάνει ένας δυνητικός εισβολέας. Οι υπηρεσίες δοκιμών διείσδυσης μπορούν να εκτελεστούν είτε έξω από την εξωτερική περίμετρο ασφαλείας σας ή μέσα από αυτή, έτσι ώστε να αποδειχτεί στη πράξη πόσο καλά θα μπορούσε το πληροφοριακό σύστημά σας να αντέξει σε μια πραγματική επίθεση.

Λεπτομέρειες:

 • Βελτίωση της συνολική ασφάλειας μέσω μίας γρήγορης επισκόπησης της ασφάλειας των υποδομών σας και της ανθεκτικότητας σε επιθέσεις με χαμηλό κόστος.
 • Άμεση αντιμετώπιση κινδύνων από επίθεση, αφού μέσω της δοκιμής μπορεί πραγματικά να μετριαστεί το ρίσκο για μία πραγματική παραβίαση δεδομένων ή τη διακοπή μίας σημαντικής υπηρεσίας, που αποτελεί ένα σοβαρό κίνδυνο για την επιχείρησή σας.
 • Άμεση αξιολόγηση των επενδύσεων σε λύσεις πληροφοριακών συστημάτων, αφού είναι δυνατόν να αξιολογηθεί πόσο ασφαλές είναι ένα σύστημα και πόσο καλά αναπτύσσεται.
 • Κανονιστική συμμόρφωση, αφού τα PCI-DSS και ISO27001 είναι μόνο ορισμένα από τα πρότυπα που ζητούνται από τους πελάτες σήμερα ως απόδειξη ότι η εταιρία σας έχει ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας. Μία επιτυχής δοκιμή διείσδυσης αποτελεί βασικό συστατικό της επιτυχίας αυτών των προτύπων ποιότητας.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

Αναζητήστε μια λύση της Netsquare