Η ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΗΣ

Φορητές Συσκευές

Οι εφαρμογές φορητότητας είναι πολύ σημαντικές για την εύρυθμη λειτουργία μίας επιχείρησης

Ασφάλεια και Έλεγχος Φορητών Συσκευών (Mobile Security & Control)

Η χρήση ενός καλού συστήματος ασφάλειας φορητών συσκευών είναι πλέον κάτι αναγκαίο ώστε να μπορείτε να εξασφαλίσετε αποτελεσματικά ότι τα ευαίσθητα δεδομένα της επιχείρησης διακινούνται με πλήρη ασφάλεια για συσκευές που ανήκουν στην εταιρία ή στους εργαζόμενους (BYOD).

Μάθετε Περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών από Φορητές Συσκευές (Email, Voice & Fileserver Mobility)

Μέσω ενός εξελιγμένου συστήματος ενοποιημένων επικοινωνιών οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων IM, φωνής VoIP, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, να δηλώνουν παρουσία (presence) όπου και άν βρίσκονται χρησιμοποιώντας μία απλή φορητή συσκευή όπως έξυπνο τηλέφωνο ή ταμπλέτα.

Μάθετε Περισσότερα

Ασφάλεια και Έλεγχος Φορητών Συσκευών (Mobile Security & Control)

Η εξάπλωση των έξυπνων τηλεφώνων (smartphones) και των ταμπλετών και ειδικά των εφαρμογών για αυτά ωθεί τα εταιρικά σας δεδομένα ακόμη μακρύτερα από το κέντρο δεδομένων σας. Η χρήση ενός καλού συστήματος ασφάλειας φορητών συσκευών είναι πλέον κάτι αναγκαίο ώστε να μπορείτε να εξασφαλίσετε αποτελεσματικά τα ευαίσθητα δεδομένα των επιχειρήσεων να διακινούνται με πλήρη ασφάλεια συσκευών που ανήκουν στην εταιρία ή στους εργαζόμενους (BYOD).

Η προστασία φορητών συσκευών επιβάλλει τη διαχείριση όλων των συσκευών από την αρχική παραμετροποίησή τους και την εγγραφή στο σύστημα, έως τον παροπλισμό της συσκευής αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Σε περίπτωση που μία φορητή συσκευή χαθεί ή κλαπεί, η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εταιρείας και ή διακίνηση δεδομένων θα πρέπει να μπορεί να απαγορευτεί αμέσως και η κινητή συσκευή απομακρυσμένα να κλειδωθεί ή να σβηστεί εντελώς.

Η προστασία φορητών πρέπει να μπορεί γρήγορα να εξασφαλίζει, να παρακολουθεί και να ελέγχει τη παραμετροποίηση μίας φορητής συσκευής, προκειμένου να μπορέσει να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η πολιτική ασφάλειας, η πολιτική ισχυρών συνθηματικών, ο καθορισμός της περιόδου αυτόματου κλειδώματος των συσκευών, η απαγόρευση χρήσης των καμερών, προγράμματων περιήγησης και ιστοσελίδων και πολλά.

Λεπτομέρειες:

 • Κεντρικά Διαχειρίσιμη Ασφάλεια των Κινητών Συσκευών είναι κεντρικά διαχειρίσιμη σύφωνα με την πολιτική ασφάλειας
 • Κλείδωμα μη επιθυμητών χαρακτηριστικών και απομακρυσμένο κλείδωμα ή αχρήστευση σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής
 • Πλήρης Συμμόρφωση με την Πολιτική Ασφαλείας, την πολιτική κωδικών και περιόδου κλειδώματος, ελέγχου και εγκατάστασης εφαρμογών, περιορισμός της χρήσης καμερών, προγραμμάτων περιήγησης κ.ά.
 • Περιορισμός Διαχειριστικού Κόστους αφού ο τελικός χρήστης μπορεί να κάνει δήλωση μίας νέας του συσκευής, να την κλειδώσει ή να την αχρηστεύσει σε περίπτωση απώλειας
 • Έλεγχος πρόσβασης σε Εταιρική Αλληλογραφία μέσω ασφαλούς πύλης κάτι που επιτρέπει μόνο εξουσιοδοτημένες συσκευές για πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία

Συστήματα Επικοινωνιών από Φορητές Συσκευές (Email, Voice & Fileserver Mobility)

Οι υπηρεσίες για κινητές συσκευές, οι εφαρμογές και οι συσκευές εξακολουθούν να είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς στις τηλεπικοινωνίες, το περιεχόμενο, τη ψυχαγωγία και την εταιρική συνδεσιμότητα που απαιτούν σύγκλιση. Στη σημερινή εποχή, οι προηγμένες κινητές συσκευές απαιτούν πλουσιότερα πολυμέσα και εξελιγμένες εφαρμογές καθώς τα έσοδα από τις υπηρεσίες φωνής μειώνονται διαρκώς. Μέσω ενός εξελιγμένου συστήματος ενοποιημένων επικοινωνιών οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μέσω άμεσων μηνυμάτων IM, φωνής VoIP, ηλεκτρονικών μηνυμάτων, να δηλώνουν παρουσία (presence) και πολλά άλλα όπου και άν βρίσκονται μποστά σε ένα υπολογιστή ή έχοντας μόνο μία απλή φορητή συσκευή όπως έξυπνο τηλέφωνο ή ταμπλέτα.

Λεπτομέρειες:

 • Χαμηλό κόστος κτήσης
 • Εύκολη εγκατάσταση
 • Συγχρονισμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τη χρήση πρωτόκολλου ActiveSync που υποστηρίζεται από όλες σχεδόν τις σύγχρονες κινητές συσκευές
 • Εφαρμογή φορητών συσκευών για πλατφόρμες IOS και Android
 • Υπηρεσίες Τηλ. Κέντρου (PBX) τοπικά ή στο σύννεφο
 • Υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων ΙΜ
 • Πρόσβαση στο διακομιστή αρχείων μέσω WebDAV

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

Αναζητήστε μια λύση της Netsquare