ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Εικονικά Δίκτυα VPN

Διασυνδεθείτε με ασφάλεια με απομακρυσμένα σημεία και εργαστείτε χωρίς προβλήματα με συνεργάτες και πελάτες μέσω ιδιωτικών δικτύων.

 

Ασφαλής Σύνδεση Χρηστών μέσω VPN (Roadwarrior VPN)

Μέσω των συστημάτων απομακρυσμένης πρόσβασης χρηστών, μπορεί μία επιχείρηση να ελέγξει πλήρως την πρόσβαση, την ταυτοποίηση και τον περιορισμό της πρόσβασης βάσει πολιτικής ασφάλειας.

Μάθετε Περισσότερα

Ασφαλής Σύνδεση Απομακρυσμένων Δικτύων μέσω VPN (Site-to-Site VPN)

Οι ασφαλείς διασυνδέσεις για απομακρυσμένα δίκτυα είναι αναγκαίες σήμερα και πρέπει να γίνονται με πλήρη έλεγχο της ασφάλειας, ευελιξία και χαμηλό κόστος.

Μάθετε Περισσότερα

Ασφαλής Σύνδεση Απομακρυσμένων Δικτύων μέσω χρήσης πολλαπλών συνδέσεων (VPN Bonding)

Τα συστήματα SIEM χρησιμοποιούν προληπτική παρακολούθηση, ταχεία αντιμετώπιση προβλημάτων, προηγμένη συσχέτιση και ειδικές αναζητήσεις για την αποφυγή του κινδύνου για μία επιχείρηση. Στις πολλές περιπτώσεις, το κόστος μίας παραβίασης αυξάνεται σε πολύ υψηλότερο ποσοστό από αυτό που πιστεύουν οι επιχειρήσεις σήμερα οπότε η κατάλληλη προετοιμασία θεωρείται απαραίτητη.

Μάθετε Περισσότερα

Ασφαλής Σύνδεση Χρηστών μέσω VPN (Roadwarrior VPN)

Μέσω των συστημάτων απομακρυσμένης πρόσβασης χρηστών, μπορεί μία επιχείρηση να ελέγξει πλήρως την πρόσβαση, την ταυτοποίηση και τον περιορισμό της πρόσβασης βάσει πολιτικής ασφάλειας, κάτι που μπορεί να επιβληθεί σε οποιοδήποτε χρήστη ή ομάδα χρηστών, οπουδήποτε και άν βρίσκονται, εντός ή εκτός επιχείρησης.

Η Netsquare μπορεί να κατασκευάσει εξελιγμένες λύσεις ασφαλούς πρόσβασης όπως απομακρυσμένες συνδέσεις (roadwarrior remote access), απομακρυσμένες συνδέσεις μέσω προγραμμάτων περιήγησης (browser) σε επιφάνειες εργασίας (remote desktop via browser) κ.α. Οι λύσεις αυτές παρέχουν κορυφαία απόδοση και μέσω της χρήσης τεχνολογία αιχμής συνθέτουν τα χαρακτηριστικά που είναι αναγκαία για μία πολλαπλά επεκτάσιμη ασφαλή πρόσβαση, μεταξύ διαφορετικών περιβάλλοντων διασφαλίζοντας μία ιδιαίτερη εμπειρία για τον τελικό χρήστη.

Λεπτομέρειες:

 • Δυνατότητα χρήσης πολλαπλών μεθόδων διασύνδεσης όπως PPTP, L2TP, IPSEC, SSL VPN, Cisco Client κ.α.
 • Δυνατότητες SSL VPN μέσω επιτάχυνσης hardware απαράμιλλης ποιότητας
 • Συμβατό με Πολλαπλά Λειτουργικά Συστήματα και προγράμματα περιήγησης
 • Επεκτασιμότητα και Απόδοση με υποστήριξη περισσοτέρων χιλιάδων χρηστών για πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • Δυνατότητες αποτροπής διαρροών ευαίσθητων δεδομένων (Data Loss Prevention – DLP)
 • Αξιόπιστη ελεγκτική παρακολούθηση από τη Διοίκηση και τις Αρχές (auditing)

Ασφαλής Σύνδεση Απομακρυσμένων Δικτύων μέσω VPN (Net-to-Net VPN)

Στο τομέα διασυνδέσεων και δημιουργίας ειδικονικών δικτύων VPN μπορούν να υλοποιηθούν λύσεις με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, με συστήματα πολλαπλών κατασκευαστών ανάλογα με το σκοπό που υπάρχει για τη διασύνδεση, τα διαθέσιμα μέσα αλλά και τον προϋπολογισμό της κάθε επιχείρησης. Η επιλογή των προϊόντων για το συγκεκριμένο τομέα λύσης είναι ανάλογα με την κάθε περίπτωση, ως εκ τούτου ελάτε σε επαφή μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας.

Λύση με βέλτιστη τιμή για την απόδοση του στην κατανομή δικτυακού φορτίου, με εξειδικευμένους και καινοτόμους αλγόριθμους για αυτό και εξελιγμένες δυνατότητες για “VPN Bondind”. Είναι ένα προϊόν εύκολο στη χρήση, με απλή και κατανοητή διαδικτυακή διεπαφή ακομή και για μη καταρτισμένους χρήστες. Υπάρχουν διάφορες επιλογές στις συσκευές και μπορείτε να επιλέξετε με βάση την ταχύτητα της σύνδεσης, το κόστος και τη διαθεσιμότητα. Συνδυάστε πολλαπλές γραμμές διαφορετικού είδους και αυξήστε σημαντικά το εύρος ζώνης.

Λεπτομέρειες:

 • Χαμηλό κόστος κτήσης και συντήρησης
 • Eύκολη διαχείριση και ανάπτυξη
 • Διασύνδεση VPN μέσω IPSEC ή SSL
 • Δυνατότητες διασύνδεσης IPSEC με υφιστάμενα συστήματα
 • Χρήση υψηλής κρυπτογράφησης ανάλογα με τις ανάγκες
 • Δυνατότητα συνένωσης & εφεδρεία Γραμμών (bonding & redundancy) για συνδυασμό πολλαπλών γραμμών διαφορετικού είδους και τη σημαντική αύξηση του εύρους ζώνης.
 • Εξελιγμένη διαδικτυακή κατανομή φορτίου με πολλαπλές μεθόδους
 • Κεντρική Διαχείριση όλων των απομακρυσμένων σημείων
 • Κεντρικός έλεγχος ασύρματης δικτύωσης στα απομακρυσμένα σημεία
 • Κεντρικός έλεγχος περιήγησης ιστοσελίδων στα απομακρυσμένα σημεία

Ασφαλής Σύνδεση Απομακρυσμένων Δικτύων μέσω χρήσης πολλαπλών συνδέσεων (VPN Bonding)

Στο τομέα διασυνδέσεων και δημιουργίας ειδικονικών δικτύων VPN μπορούν να υλοποιηθούν λύσεις με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, με συστήματα πολλαπλών κατασκευαστών ανάλογα με το σκοπό που υπάρχει για τη διασύνδεση, τα διαθέσιμα μέσα αλλά και τον προϋπολογισμό της κάθε επιχείρησης. Η επιλογή των προϊόντων για το συγκεκριμένο τομέα λύσης είναι ανάλογα με την κάθε περίπτωση, ως εκ τούτου ελάτε σε επαφή μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας.

Λύση με βέλτιστη τιμή για την απόδοση του στην κατανομή δικτυακού φορτίου, με εξειδικευμένους και καινοτόμους αλγόριθμους για αυτό και εξελιγμένες δυνατότητες για “VPN Bondind”. Είναι ένα προϊόν εύκολο στη χρήση, με απλή και κατανοητή διαδικτυακή διεπαφή ακομή και για μη καταρτισμένους χρήστες. Υπάρχουν διάφορες επιλογές στις συσκευές και μπορείτε να επιλέξετε με βάση την ταχύτητα της σύνδεσης, το κόστος και τη διαθεσιμότητα. Συνδυάστε πολλαπλές γραμμές διαφορετικού είδους και αυξήστε σημαντικά το εύρος ζώνης.

Λεπτομέρειες:

 • Χαμηλό κόστος κτήσης και συντήρησης
 • Eύκολη διαχείριση και ανάπτυξη
 • Διασύνδεση VPN μέσω IPSEC ή SSL
 • Δυνατότητες διασύνδεσης IPSEC με υφιστάμενα συστήματα
 • Χρήση υψηλής κρυπτογράφησης ανάλογα με τις ανάγκες
 • Δυνατότητα συνένωσης & εφεδρεία Γραμμών (bonding & redundancy) για συνδυασμό πολλαπλών γραμμών διαφορετικού είδους και τη σημαντική αύξηση του εύρους ζώνης.
 • Εξελιγμένη διαδικτυακή κατανομή φορτίου με πολλαπλές μεθόδους
 • Κεντρική Διαχείριση όλων των απομακρυσμένων σημείων
 • Κεντρικός έλεγχος ασύρματης δικτύωσης στα απομακρυσμένα σημεία
 • Κεντρικός έλεγχος περιήγησης ιστοσελίδων στα απομακρυσμένα σημεία

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

Αναζητήστε μια λύση της Netsquare