ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ NETSQUARE

Ευκαιρίες Καριέρας

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΗ NETSQUARE

Η Netsquare αναζητά διαρκώς ταλέντα και επαγγελματίες με υψηλά προσόντα που επιθυμούν να ενταχθούν σε μία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας με προσήλωση στην ποιότητα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις που υπάρχουν διαθέσιμες. Αν ταιριάζουν στο δικό σας προφίλ, θα χαρούμε να εξετάσουμε το βιογραφικό σας που μπορείτε να το στείλετε στην παρακάτω διεύθυνση:

[email protected]

Θέσεις Εργασίας

Υπεύθυνος Πωλήσεων / Junior Sales Account Manager

ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Junior Sales Account Manager
Η εταιρεία NETSQUARE που ασχολείται με το σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, αναζητεί νέο/α για την κάλυψη της θέσης του Υπεύθυνου Πωλήσεων (Junior Sales Representative). Η συγκεκριμένη θέση θα ανήκει στο εμπορικό τμήμα της εταιρίας και συνδέεται με την ανάπτυξη των πωλήσεων της εταιρίας σε περισσότερους λογαριασμούς. Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και παροχών αναλόγως προσόντων, άριστο περιβάλλον εργασίας και σημαντικές προοπτικές εξέλιξης.

 

Καθήκοντα:

 • Προώθηση και ανάπτυξη πωλήσεων σε νέους πελάτες σύμφωνα με τη στρατηγική της εταιρίας
 • Διαπραγμάτευση και προετοιμασία των προσφορών στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας.
 • Επίτευξη στόχων πωλήσεων και λοιπών εμπορικών στόχων.
 • Παρακολούθηση και έρευνα σχετικά με τον ανταγωνισμό.
 • Αξιολόγηση προτεραιοτήτων για την διαμόρφωση των ενεργειών πώλησης, με στόχο την επίτευξη των στόχων πωλήσεων.
 • Συνεργασία με το τεχνικό τμήμα και το τμήμα διαχείρησης πελατών της εταιρείας, με στόχο την άμεση και άριστη εξυπηρέτηση των πελατών.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Ηλικία έως 30 ετών
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα ανάπτυξης πελατολογίου.
 • Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης και παρουσίασης κατά την διαδικασία πωλήσεων.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Άριστη γνώση Η/Υ και MS OFFICE (Outlook, Excel, Word, Power Point)
 • Επαγγελματική συνέπεια, οργάνωση και μεθοδικότητα με στόχο την επίτευξη πωλήσεων
 • Δυνατότητα εξάσκησης καθηκόντων εκτός γραφείου
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα συχνών επαγγελματικών ταξιδιών εντός Ελλάδας.

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία σε πωλήσεις υπηρεσιών ή προϊόντων πληροφορικής θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως

Υπεύθυνος Πωλήσεων Στρατηγικών Λογαριασμών / Senior Sales Account Manager

ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Senior Sales Account Manager
Η εταιρεία NETSQUARE που ασχολείται με το σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, αναζητεί νέο/α για την κάλυψη της θέσης του Υπεύθυνου Στρατηγικών Λογαριασμών (Senior Sales Account Manager). Η συγκεκριμένη θέση θα ανήκει στο εμπορικό τμήμα της εταιρίας και συνδέεται κυρίως με την ανάπτυξη των πωλήσεων της εταιρίας σε μεγάλους λογαριασμούς. Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και παροχών αναλόγως προσόντων, άριστο περιβάλλον εργασίας και σημαντικές προοπτικές εξέλιξης.

 

Καθήκοντα

 • Διαχείριση μεγάλων πελατών και παρακολούθηση των δεδομένων πωλήσεων μέσω τακτικών report.
 • Προώθηση και ανάπτυξη πωλήσεων σε νέους πελάτες.
 • Διαπραγμάτευση και προετοιμασία των προσφορών στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας.
 • Επίτευξη στόχων πωλήσεων και λοιπών εμπορικών στόχων.
 • Παρακολούθηση και έρευνα σχετικά με τον ανταγωνισμό.
 • Αξιολόγηση προτεραιοτήτων για την διαμόρφωση των ενεργειών πώλησης, με στόχο την επίτευξη των στόχων πωλήσεων.
 • Συνεργασία με το τεχνικό τμήμα και το τμήμα διαχείρησης πελατών της εταιρείας, με στόχο την άμεση και άριστη εξυπηρέτηση των πελατών.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Ανεπτυγμένο πελατολόγιο
 • 3-5 χρόνια εμπειρία στις πωλήσεις στον τομέα προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα ανάπτυξης πελατολογίου
 • Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης και παρουσίασης κατά την διαδικασία πωλήσεων
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Άριστη γνώση Η/Υ και MS OFFICE (Outlook, Excel, Word, Power Point)
 • Επαγγελματική συνέπεια, οργάνωση και μεθοδικότητα με στόχο την επίτευξη πωλήσεων
 • Δυνατότητα εξάσκησης καθηκόντων εκτός γραφείου
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα συχνών επαγγελματικών ταξιδιών εντός Ελλάδας

 

Επιθυμητά Προσόντα

 • Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης και παρουσίασης κατά την διαδικασία πωλήσεων
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Άριστη γνώση Η/Υ και MS OFFICE (Outlook, Excel, Word, Power Point)
 • Επαγγελματική συνέπεια, οργάνωση και μεθοδικότητα με στόχο την επίτευξη πωλήσεων
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα συχνών επαγγελματικών ταξιδιών εντός Ελλάδας

 

Παροχές

 • Κινητό τηλέφωνο
 • Ποσοστά επί των πωλήσεων

Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης / Support Engineer

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης
Η εταιρεία NETSQUARE που ασχολείται με το σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, αναζητεί νέο/α για την κάλυψη της θέσης του Μηχανικού Τεχνικής Υποστήριξης (Support Engineer). Η συγκεκριμένη θέση θα ανήκει στο τεχνικό τμήμα της εταιρίας και συνδέεται κυρίως με την τεχνική υποστήριξη πελατών της εταιρίας. Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και παροχών αναλόγως προσόντων, άριστο περιβάλλον εργασίας και σημαντικές προοπτικές εξέλιξης.

 

Καθήκοντα

 • Τεχνική υποστήριξη στους πελάτες της εταιρίας
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση λύσεων πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Εμπειρία σε τεχνική υπηρεσία εταιρίας πληροφορικής
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Άριστη γνώση Η/Υ και MS OFFICE (Outlook, Excel, Word, Power Point) & MS Visio.
 • Επαγγελματική συνέπεια, οργάνωση και μεθοδικότητα
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Δυνατότητα εξάσκησης καθηκόντων εκτός γραφείου
 • Δυνατότητα ταξιδίων εντός Ελλάδος

 

Επιθυμητά Προσόντα

 • Ηλικία έως 30 ετών
 • Μελέτη και υλοποίηση δικτυακών λύσεων
 • Ευχέρια στην λειτουργία συστήματων Windows/OSX/Linux/UNIX
 • Δυνατότητα οργάνωσης πολιτικών ασφαλείας

 

Παροχές

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και παροχών αναλόγως προσόντων
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Μηχανικός Πωλήσεων / Presales Engineer

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Μηχανικός Πωλήσεων
Η εταιρεία NETSQUARE που ασχολείται με το σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, αναζητεί νέο/α για την κάλυψη της θέσης του Μηχανικού Πωλήσεων (Presales Engineer). Η συγκεκριμένη θέση θα ανήκει στο τεχνικό τμήμα της εταιρίας και συνδέεται κυρίως με το σχεδιασμό και υλοποίηση λύσεων πληροφοριακών συστημάτων και δικτυακών υποδομών για λογαριασμό πελατών της εταιρίας. Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και παροχών αναλόγως προσόντων, άριστο περιβάλλον εργασίας και σημαντικές προοπτικές εξέλιξης.

 

Καθήκοντα

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση λύσεων πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων
 • Τεχνική υποστήριξη για σύνθετα προβλήματα σε πελάτες της εταιρίας

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Εμπειρία σε τεχνική υπηρεσία εταιρίας πληροφορικής
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Άριστη γνώση Η/Υ και MS OFFICE (Outlook, Excel, Word, Power Point) & MS Visio.
 • Επαγγελματική συνέπεια, οργάνωση και μεθοδικότητα
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Δυνατότητα εξάσκησης καθηκόντων εκτός γραφείου
 • Δυνατότητα ταξιδίων εντός Ελλάδος
 • Μελέτη και υλοποίηση δικτυακών λύσεων
 • Ευχέρια στην λειτουργία συστήματων Windows/OSX/Linux/UNIX
 • Δυνατότητα οργάνωσης πολιτικών ασφαλείας

 

Επιθυμητά Προσόντα

 • Ηλικία έως 35 ετών

 

Παροχές

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και παροχών αναλόγως προσόντων
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης