ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ NETSQUARE

Ευκαιρίες Καριέρας

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΗ NETSQUARE


Η Netsquare αναζητά διαρκώς ταλέντα και επαγγελματίες με υψηλά προσόντα που επιθυμούν να ενταχθούν σε μία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας με προσήλωση στην ποιότητα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις που υπάρχουν διαθέσιμες. Αν ταιριάζουν στο δικό σας προφίλ, θα χαρούμε να εξετάσουμε το βιογραφικό σας που μπορείτε να το στείλετε στην παρακάτω διεύθυνση:

[email protected]

Θέσεις Εργασίας

Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης / First Level Tech Support

Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Είσαι εξωστρεφής, επικοινωνιακός και παίζεις την τεχνολογία στα δάκτυλα; Στην Netsquare ψάχνουμε διαρκώς ταλέντα που επιθυμούν να ενταχθούν στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας.

Αναζητούμε τον κατάλληλο συνεργάτη για First Level Tech Support ο οποίος θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στους πελάτες μας, κατανοώντας, καθοδηγώντας και επιλύοντας τεχνικά ζητήματα που αφορούν σε υπηρεσίες, λογισμικό και προϊόντα τεχνολογίας.

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Εξυπηρέτηση ως το πρώτο σημείο επαφής για πελάτες που χρειάζονται τεχνική βοήθεια μέσω τηλεφώνου ή email
 • Απομακρυσμένη αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων μέσω τεχνικών διάγνωσης και σχετικών ερωτήσεων
 • Προσδιορισμός της καλύτερης λύσης βάσει των αναγκών και των πληροφοριών που παρέχονται από τους πελάτες
 • Άμεση προώθηση των ανεπίλυτων ζητημάτων στο επόμενο επίπεδο του προσωπικού υποστήριξης
 • Καταγραφή γεγονότων και προβλημάτων, και των λύσεών τους στο CRM
 • Παρακολούθηση και ενημέρωση της κατάστασης και των πληροφοριών του πελάτη
 • Διαβίβαση ανάδρασης ή προτάσεων πελατών στην κατάλληλη εσωτερική ομάδα
 • Αναφορά σε team managers or team supervisors
 • Προσδιορισμός και υπόδειξη πιθανών βελτιώσεων εσωτερικών διαδικασιών

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία ως τεχνικός υποστήριξης (help desk) ή σε άλλη θέση εξυπηρέτησης πελατών
 • Εξοικείωση με την τεχνολογία, γνώση λειτουργίας υπολογιστών συστημάτων, κινητών συσκευών και άλλων τεχνολογικών προϊόντων
 • Πολύ καλή γνώση υπολογιστών και δικτύου
 • Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών
 • Πτυχίο πανεπιστημίου στην Τεχνολογία της Πληροφορίας, στην Επιστήμη των Υπολογιστών, ή σε σχετικό τομέα (BSc / BA σε IT, Computer Science)

 

ΕΠΙΘΥΜHΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ

 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας
 • Πελατοκεντρικός και ψύχραιμος
 • Ικανότητα διάγνωσης και επίλυσης βασικών τεχνικών ζητημάτων
 • Γνώση δικτύων σε επίπεδο CCNA
 • Γνώση προϊόντων Microsoft OS και Microsoft 365

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και παροχών αναλόγως προσόντων
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Υπεύθυνος Πωλήσεων / Junior Sales Account Manager

Junior Sales Account Manager

ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η εταιρεία NETSQUARE που ασχολείται με το σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, αναζητεί νέο/α για την κάλυψη της θέσης του Υπεύθυνου Πωλήσεων (Junior Sales Representative). Η συγκεκριμένη θέση θα ανήκει στο εμπορικό τμήμα της εταιρίας και συνδέεται με την ανάπτυξη των πωλήσεων της εταιρίας σε περισσότερους λογαριασμούς. Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και παροχών αναλόγως προσόντων, άριστο περιβάλλον εργασίας και σημαντικές προοπτικές εξέλιξης.

 

Καθήκοντα:

 • Προώθηση και ανάπτυξη πωλήσεων σε νέους πελάτες σύμφωνα με τη στρατηγική της εταιρίας
 • Διαπραγμάτευση και προετοιμασία των προσφορών στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας.
 • Επίτευξη στόχων πωλήσεων και λοιπών εμπορικών στόχων.
 • Παρακολούθηση και έρευνα σχετικά με τον ανταγωνισμό.
 • Αξιολόγηση προτεραιοτήτων για την διαμόρφωση των ενεργειών πώλησης, με στόχο την επίτευξη των στόχων πωλήσεων.
 • Συνεργασία με το τεχνικό τμήμα και το τμήμα διαχείρησης πελατών της εταιρείας, με στόχο την άμεση και άριστη εξυπηρέτηση των πελατών.

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Ηλικία έως 30 ετών
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα ανάπτυξης πελατολογίου.
 • Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης και παρουσίασης κατά την διαδικασία πωλήσεων.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Άριστη γνώση Η/Υ και MS OFFICE (Outlook, Excel, Word, Power Point)
 • Επαγγελματική συνέπεια, οργάνωση και μεθοδικότητα με στόχο την επίτευξη πωλήσεων
 • Δυνατότητα εξάσκησης καθηκόντων εκτός γραφείου
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα συχνών επαγγελματικών ταξιδιών εντός Ελλάδας.

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία σε πωλήσεις υπηρεσιών ή προϊόντων πληροφορικής θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως

Υπεύθυνος Πωλήσεων Στρατηγικών Λογαριασμών / Senior Sales Account Manager

Senior Sales Account Manager

ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η εταιρεία NETSQUARE που ασχολείται με το σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, αναζητεί νέο/α για την κάλυψη της θέσης του Υπεύθυνου Στρατηγικών Λογαριασμών (Senior Sales Account Manager). Η συγκεκριμένη θέση θα ανήκει στο εμπορικό τμήμα της εταιρίας και συνδέεται κυρίως με την ανάπτυξη των πωλήσεων της εταιρίας σε μεγάλους λογαριασμούς. Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και παροχών αναλόγως προσόντων, άριστο περιβάλλον εργασίας και σημαντικές προοπτικές εξέλιξης.

 

Καθήκοντα

 • Διαχείριση μεγάλων πελατών και παρακολούθηση των δεδομένων πωλήσεων μέσω τακτικών report.
 • Προώθηση και ανάπτυξη πωλήσεων σε νέους πελάτες.
 • Διαπραγμάτευση και προετοιμασία των προσφορών στα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας.
 • Επίτευξη στόχων πωλήσεων και λοιπών εμπορικών στόχων.
 • Παρακολούθηση και έρευνα σχετικά με τον ανταγωνισμό.
 • Αξιολόγηση προτεραιοτήτων για την διαμόρφωση των ενεργειών πώλησης, με στόχο την επίτευξη των στόχων πωλήσεων.
 • Συνεργασία με το τεχνικό τμήμα και το τμήμα διαχείρησης πελατών της εταιρείας, με στόχο την άμεση και άριστη εξυπηρέτηση των πελατών.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Ανεπτυγμένο πελατολόγιο
 • 3-5 χρόνια εμπειρία στις πωλήσεις στον τομέα προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα ανάπτυξης πελατολογίου
 • Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης και παρουσίασης κατά την διαδικασία πωλήσεων
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Άριστη γνώση Η/Υ και MS OFFICE (Outlook, Excel, Word, Power Point)
 • Επαγγελματική συνέπεια, οργάνωση και μεθοδικότητα με στόχο την επίτευξη πωλήσεων
 • Δυνατότητα εξάσκησης καθηκόντων εκτός γραφείου
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα συχνών επαγγελματικών ταξιδιών εντός Ελλάδας

 

Επιθυμητά Προσόντα

 • Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης και παρουσίασης κατά την διαδικασία πωλήσεων
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Άριστη γνώση Η/Υ και MS OFFICE (Outlook, Excel, Word, Power Point)
 • Επαγγελματική συνέπεια, οργάνωση και μεθοδικότητα με στόχο την επίτευξη πωλήσεων
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα συχνών επαγγελματικών ταξιδιών εντός Ελλάδας

 

Παροχές

 • Κινητό τηλέφωνο
 • Ποσοστά επί των πωλήσεων

Μηχανικός Πωλήσεων / Presales Engineer

Μηχανικός Πωλήσεων

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Η εταιρεία NETSQUARE που ασχολείται με το σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, αναζητεί νέο/α για την κάλυψη της θέσης του Μηχανικού Πωλήσεων (Presales Engineer). Η συγκεκριμένη θέση θα ανήκει στο τεχνικό τμήμα της εταιρίας και συνδέεται κυρίως με το σχεδιασμό και υλοποίηση λύσεων πληροφοριακών συστημάτων και δικτυακών υποδομών για λογαριασμό πελατών της εταιρίας. Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και παροχών αναλόγως προσόντων, άριστο περιβάλλον εργασίας και σημαντικές προοπτικές εξέλιξης.

 

Καθήκοντα

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση λύσεων πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων
 • Τεχνική υποστήριξη για σύνθετα προβλήματα σε πελάτες της εταιρίας

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Εμπειρία σε τεχνική υπηρεσία εταιρίας πληροφορικής
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Άριστη γνώση Η/Υ και MS OFFICE (Outlook, Excel, Word, Power Point) & MS Visio.
 • Επαγγελματική συνέπεια, οργάνωση και μεθοδικότητα
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Δυνατότητα εξάσκησης καθηκόντων εκτός γραφείου
 • Δυνατότητα ταξιδίων εντός Ελλάδος
 • Μελέτη και υλοποίηση δικτυακών λύσεων
 • Ευχέρια στην λειτουργία συστήματων Windows/OSX/Linux/UNIX
 • Δυνατότητα οργάνωσης πολιτικών ασφαλείας

 

Επιθυμητά Προσόντα

 • Ηλικία έως 35 ετών

 

Παροχές

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και παροχών αναλόγως προσόντων
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης