ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Αντίγραφα Ασφαλείας | Ανάκτηση Δεδομένων

Τα αντίγραφα ασφαλείας είναι ίσως η πιο σημαντική διαδικασία προστασίας δεδομένων αλλά χωρίς πολύπλοκες, χρονοβόρες ή πολυδάπανες διαδικασίες.

Αντίγραφα Ασφαλείας και Ανάκτηση σε ταινία, βιβλιοθήκη ταινιών ή σκληρό δίσκο (Backup & Restore to Tape, Library or VTL Storage)

Για να διασφαλιστεί ότι δεν πρόκειται να χαθούν τα αρχεία μίας επιχείρησης, πρέπει να δημιουργούνται τακτικά αντίγραφα ασφαλείας. Το λογισμικό και ο εξοπλισμός για την εξασφάλιση των αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων καθώς και της αποκατάστασης από καταστροφή, είναι συχνά μία δαπανηρή υπόθεση.

Μάθετε Περισσότερα

Συγχρονισμός Αντιγράφων Ασφαλείας σε Απομακρυσμένο Σημείο ή στο Σύννεφο (Private or Public Cloud Backup Replication)

Η διαχείρηση των δεδομένων σε απομακρυσμένα σημεία δεν είναι πλέον πολύπλοκη, χρονοβόρα ή πολυδάπανη διαδικασία. Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στο σύννεφο είναι μία πρακτική μέθοδος όταν τα δεδομένα μίας επιχείρησης δεν είναι πάρα πολλά.

Μάθετε Περισσότερα

Αντίγραφα Ασφαλείας και Ανάκτηση σε ταινία, βιβλιοθήκη ταινιών ή σκληρό δίσκο (Backup & Restore to Tape, Library or VTL Storage)

Τα ψηφιακά δεδομένα μιας επιχείρησης της σημερινής εποχής, είναι η πιό σημαντική περιουσία της. Λόγω της ανάγκης διαθεσιμότητας και ασφάλειας των ψηφιακών δεδομένων, απαραίτητη προϋπόθεση για την συνεχή ροή των διαδικασιών και την αποτελεσματική αλληλεπίδραση με τους πελάτες κάθε εταιρείας είναι τα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του.

Για να διασφαλιστεί ότι δεν πρόκειται να χαθούν τα αρχεία μίας επιχείρησης, πρέπει να δημιουργούνται τακτικά αντίγραφα ασφαλείας. Το λογισμικό και ο εξοπλισμός για την εξασφάλιση των αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων καθώς και της αποκατάστασης από καταστροφή, είναι συχνά μία δαπανηρή υπόθεση.

Κατασκευάζουμε λύσεις αντιγράφων ασφαλείας με υποστήριξη για πολλαπλές πλατφόρμες και ειδικούς διασυνδέτες (agents) σε βάσεις δεδομένων, εφαρμογές και περιβάλλοντα εικονικοποίησης (virtualization). Υποστήριξη ταινίας (tape drive) και βιβλιοθηκών ταινιών (tape library) αλλά και αποθήκευσης σε εικονική βιβλιοθήκη ταινιών σε δίσκο (VTL Storage) και Αντίγραφα ασφαλείας στον Δίσκο και μετά στην Ταινία (Backup-to-Disk-to-Tape – D2D2T).

Λεπτομέρειες:

  • Σταθερότητα και αξιοπιστία
  • Εύκολη διαχείριση και ανάπτυξη
  • Δυνατότητα πλήρους επαναφοράς σε περίπτωση καταστροφής για Windows και Linux
  • Υποστήριξη γνωστών hypervisors εικονικοποίησης
  • Υποστήριξη γνωστών βάσεων δεδομένων με ειδικούς διασυνδέτες
  • Δυνατότητα αντιγράφων ασφαλείας απευθείας από τη συσκευή αποθήκευσης (storage), χωρίς την ανάγκη ενδιάμεσου προορισμού.

Συγχρονισμός Αντιγράφων Ασφαλείας σε Απομακρυσμένο Σημείο ή στο Σύννεφο (Private or Public Cloud Backup Replication

Η διαχείρηση των δεδομένων σε απομακρυσμένα σημεία δεν θα πρέπει να είναι πολύπλοκη, χρονοβόρα ή πολυδάπανη διαδικασία. Από την άλλη πλευρά, η απευθείας δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στο σύννεφο είναι συνήθως μη πρακτική αφού μεγαλώνει κατά πολύ τη δημιουργία των αντιγράφων ασφαλείας και καταναλώνει μή αποδοτικά το διαδικτυακό εύρος ζώνης (WAN Bandwidth).

Μέσω της τεχνολογίας του replication αυξάνεται η ευελιξία για τις υπάρχουσες υποδομές και παρέχεται μία συμφέρουσα λύση ανάκτησης δεδομένων σε περίπτωση καταστροφής αφού γίνεται συγχρονισμός των αντιγράφων ασφαλείας από μία περιοχή σε ένα δεύτερο απομακρυσμένο σημείο, σε περιοχή ιδιωτικού ή δημόσιου σύννεφου (private or public cloud).

Λεπτομέρειες:

  • Χαμηλό κόστος κτήσης και συντήρησης
  • Εύκολο στη χρήση και την ανάπτυξη
  • Κατάλληλο για υπάρχουσες υποδομές

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

Αναζητήστε μια λύση της Netsquare