ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εξελιγμένη Δικτύωση

Δικτυωθείτε με σύγχρονα εργαλεία και καινοτόμες λύσεις

Εικονικές Μισθωμένες Συνδέσεις / SD-WAN (SD-WAN Virtual Leased Line)

Η τεχνολογία Virtual Leased Line είναι η ένωση περισσότερων από μιας συνδέσεων χαμηλού κόστους σε μια εικονική μισθωμένη γραμμή, που διαθέτει επαγγελματική ταχύτητα και αξιοπιστία.

Μάθετε Περισσότερα

Κατανομή Φορτίου Συνδέσεων Internet / SD-WAN (SD-WAN Load Balancing)

Ειδικοί δρομολογητές SD-WAN που σας επιτρέπουν να αποκτήσετε τον πλήρη έλεγχο των διαδικτυακών συνδέσεων και να επιτύχετε ασύγκριτη σύνδεση στο Internet. Κατανομή δικτυακού φορτίου με καινοτόμους αλγόριθμους και εξελιγμένες δυνατότητες Bonding.

Μάθετε Περισσότερα

Βελτιστοποίηση Εύρους Ζώνης και Λεπτομερειακή Ανάλυση Πακέτων Δεδομένων (DPI)

Η διαχείριση του εύρους ζώνης γίνεται με τη χρήση εξειδικευμένων προϊόντων και ανίχνευσης σε επίπεδο Layer-7 και ανάλυσης της συμπεριφοράς της κυκλοφορίας των δεδομένων, ορίζοντας ειδικούς κανόνες διαχείρισης.

Μάθετε Περισσότερα

Διάθεση & Επιτάχυνση Εφαρμογών και Εξισορρόπηση Φορτίου Διακομιστών (Application Delivery & Server Load Balancing)

 Μέσω ειδικών επιχειρησιακών συστημάτων διάθεσης εφαρμογών μπορούμε να επιτύχουμε μεγάλη επιτάχυνση μίας εφαρμογής καθώς και αύξηση της ασφάλειας μέσω λεπτομερειακής ανάλυσης πακέτων δεδομένων (deep packet inspection / DPI) σε επίπεδο 7. Επίσης, η επιτυχής εξισορρόπηση φορτίου βελτιστοποιεί τη χρήση των πόρων, μεγιστοποιεί την απόδοση, ελαχιστοποιεί το χρόνο απόκρισης, και αποφεύγει την υπερφόρτωση.

Μάθετε Περισσότερα

Εικονικές Μισθωμένες Συνδέσεις / SD-WAN (SD-WAN Virtual Leased Line)

Οι ανάγκες δικτύωσης των σύγχρονων επιχειρήσεων ολοένα γίνονται μεγαλύτερες. Επιπλέον, οι συνδέσεις broadband επαγγελματικών προδιαγραφών που προσφέρονται παραδοσιακά, όπως οι μισθωμένες γραμμές, διαθέτουν χαμηλές ταχύτητες και δυσανάλογα υψηλό κόστος σε σχέση με τεχνολογίες όπως η DSL. Γι αυτό, αναπτύχθηκε η τεχνολογία Virtual Leased Line είναι η ένωση περισσότερων από μιας συνδέσεων χαμηλού κόστους σε μια εικονική μισθωμένη γραμμή, που διαθέτει επαγγελματική ταχύτητα και αξιοπιστία.

Η τεχνολογία Virtual Leased Line βασίζεται σε ειδικά συστήματα και αλγόριθμους που ελέγχουν έξυπνα τη διαμοίραση των δεδομένων σε κάθε επιμέρους γραμμή και την ανασύνθεσή τους σε μια ενιαία σύνδεση. Ο διαμοιρασμός των πακέτων δεδομένων στις επιμέρους συνδέσεις γίνεται δυναμικά, μέσω του συστήματος adaptive self-tuning, αναλόγως της διαθεσιμότητας, της ποιότητας, της απόκρισης και της χωρητικότητας των επιμέρους συνδέσεων κάθε στιγμή. Η τεχνολογία Virtual Leased Line υποστηρίζει την αυτόματη συμπίεση των δεδομένων που αποστέλλονται και που λαμβάνονται στην εικονική μισθωμένη γραμμή, εξοικονομώντας bandwidth και βελτιώνοντας περαιτέρω την απόδοση του εταιρικού δικτύου.

Λεπτομέρειες:

 • Αποτελεσματικό bonding πολλαπλών συνδέσεων διαφορετικού είδους συμπεριλαμβανομένων 3G, 4G
 • Πλήρης ανεξαρτησία από τηλεπικοινωνιακούς παρόχους
 • Ευκολία στην ανάπτυξη και τη διαχείριση
 • Χαμηλό κόστος κτήσης – συντήρησης
 • Εξελιγμένη δυναμική κατανομή φορτίου (Dynamic QoS)
 • Καλύτερη απόδοση και αποτελέσματα από τις επιμέρους συνδέσεις λόγω συμπίεσης  σε πραγματικό χρόνο (Real time Data Compression)
 • Εξελιγμένες δυνατότητες WAN Optimization όπως Adaptive TCP tuning, Advanced congestion control, Jumbo Frames, TCP-split, Stochastic fairness queuing, Active Queue Management (AQM), Packet Loss mitigation, Packet Order Correction (POC), TCP Deduplication και άλλα

Κατανομή Φορτίου Συνδέσεων Internet / SD-WAN (SD-WAN Load Balancing)

Ειδικοί δρομολογητές SD-WAN που σας επιτρέπουν να αποκτήσετε τον πλήρη έλεγχο των διαδικτυακών συνδέσεων και να επιτύχετε ασύγκριτη σύνδεση στο Internet. Κατανομή δικτυακού φορτίου με καινοτόμους αλγόριθμους και εξελιγμένες δυνατότητες Bonding. Λύση με βέλτιστη τιμή για την απόδοση του στην κατανομή δικτυακού φορτίου, με εξειδικευμένους και καινοτόμους αλγόριθμους για αυτό και εξελιγμένες δυνατότητες για VPN Bonding. Μέσω ειδικών κανόνων τα συστήματα μπορούν να προσαρμοστούν για να ελέγξουν την προτεραιότητα των δεδομένων με πολύ μεγάλη ακρίβεια βελτιστοποιώντας τη διακίνηση των δεδομένων βάσει των συγκεκριμένων αναγκών που υπάρχουν.

Η Netsquare έχει στη διάθεσή της πολλές επιλογές για τη συγκεκριμένη υπηρεσία και η επιλογή μπορεί να γίνει με βάση την ταχύτητα της σύνδεσης, το κόστος και τη διαθεσιμότητα. Μέσω του συνδυασμού πολλαπλών γραμμών διαφορετικού είδους και ταχύτητας μπορούμε να επιτύχουμε πλήρη εφεδρεία διαδικτυακών συνδέσεων (internet link redundancy), διαδικτυακή εξισορρόπηση φορτίου (wan load balancing) και υψηλή διαθεσιμότητα (high availability). Η παραμετροποίηση για μία τέτοια λύση δεν είναι σύνθετη και δεν χρειάζεται να αφιερωθεί πολύς χρόνος για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση. Μέσω της τεχνολογίας διαδικτυακής εξισορρόπησης φορτίου, πλέον η διακίνηση σημαντικών δεδομένων και η χρήση σημαντικών εφαρμογών μπορούν να έχουν την προτεραιότητα και την ποιότητα που απαιτείται.

Λεπτομέρειες:

 • Ευκολία στην ανάπτυξη και τη διαχείριση
 • Χαμηλό κόστος κτήσης – συντήρησης
 • Εξελιγμένη διαδικτυακή κατανομή φορτίου με διαφορετικές μεθόδους
 • Καλύτερη απόδοση και αποτελέσματα από τις συνδέσεις
 • Αποτελεσματικός συνδυασμός πολλαπλών συνδέσεων διαφορετικού είδους
 • Εξασφαλίζει ότι σε περίπτωση απώλειας μιας σύνδεσης θα έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο με τις άλλες, με αυτόματο τρόπο.
 • Δυνατότητα χρήσης γραμμών και διαμοιρασμού υπηρεσιών  ανάλογα με τον φόρτο κάθε γραμμής.
 • Προαιρετική εφεδρεία σε γραμμές 3G, 4G
 • Έχει αντικαταστήσει επιτυχώς κυκλώματα μισθωμένης γραμμής.
 • Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω Web και εφαρμογής σε κινητό.
 • Προαιρετικά μπορούν να διαχειριστούν εξειδικευμένα ασύρματα δίκτυα με χαμηλό κόστος και εύκολη συντήρηση
 • Μπορούν να δώσουν λύση σε απαιτητικές εφαρμογές για τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και τη βιομηχανία

Βελτιστοποίηση Εύρους Ζώνης και Λεπτομερειακή Ανάλυση Πακέτων Δεδομένων (QoS & DPI)

Η διαχείριση του εύρους ζώνης χρησιμοποιώντας λεπτομερειακή ανάλυση πακέτων δεδομένων (DPI – Deep Packet Inspection) είναι ένα σχετικά νέο πεδίο με μεγάλο ενδιαφέρον.

Με τη χρήση εξειδικευμένων προϊόντων και ανίχνευσης DPI Layer-7 και ανάλυσης της συμπεριφοράς της κυκλοφορίας των δεδομένων, είναι εφικτό να οριστούν κανόνες διαχείρισης του εύρους ζώνης έτσι ώστε να είναι εφικτό οι επιχειρήσεις να μπορούν να απεικονίζουν, να μορφοποιούν, να περιορίζουν και να ελέγχουν αποτελεσματικά εφαρμογές απαιτητικές σε εύρος ζώνης που περιλαμβάνουν δύσκολα ανιχνεύσιμα πρωτόκολλα. Με αυτό το τρόπο μπορεί να δοθεί προτεραιότητα ακριβώς εκει που απαιτείται.

Λεπτομέρειες:

 • Συστήματα διαχείρισης εύρους ζώνης πολύ μεγάλης ακρίβειας και δυνατοτήτων παραμετροποίησης
 • Λεπτομερειακή ανάλυση πακέτων δεδομένων με συνεχείς ενημερώσεις των υπογραφών ανίχνευσης
 • Δυνατότητα διαχείρισης περισσότερων από 70Gb throughput για εξαιρετικά απαιτητικές καταστάσεις
 • Κανένα αντίκτυπο στον τελικό χρήστη

Διάθεση & Επιτάχυνση Εφαρμογών και Εξισορρόπηση Φορτίου Διακομιστών (Application Delivery & Server Load Balancing)

Οι διαχειριστές δε γνωρίζουν πόσο ρίσκο διατρέχουν έως ότου γίνουν και οι ίδιοι θύματα μίας σοβαρής και κακόβουλης παραβίασης στις πληροφορίες των χρηστών τους. Οι επιθέσεις αυτές είναι δύσκολα αναιχετίσιμες με παραδοσιακές τακτικές ελέγχου ασφάλειας και επίσης απαιτούν υψηλού επιπέδου γνώσεις από το διαχειριστή. Μία συσκευή διάθεσης εφαρμογών και προστασίας, μπορεί να αποκεντρώσει την κρυπτογράφηση SSL από τους διακομιστές, να κάνει έλεγχο πρόσβασης βάσει πιστοποιητικών έτσι ώστε να μπορεί να δώσει εξουσιοδότηση για τραπεζικές συναλλαγές, ηλεκτρονικό εμπόριο, χρηματιστηριακές εφαρμογές κα. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να προστατεύσει διαδικτυακές εφαρμογές, διακομιστές και υπηρεσίες από κακόβουλες επιθέσεις, προστατεύοντας τις συναλλαγές χρηστών παράλληλα αυξάνοντας όμως την ταχύτητα και την επεκτασιμότητα των εφαρμογών μέσω ειδικού hardware επιτάχυνσης όταν αυτό είναι αναγκαίο.

Επίσης, η επιτυχής εξισορρόπηση φορτίου βελτιστοποιεί τη χρήση των πόρων, μεγιστοποιεί την απόδοση, ελαχιστοποιεί το χρόνο απόκρισης, και αποφεύγει την υπερφόρτωση. Για μία επιτυχημένη εξισορρόπηση φορτίου, απαιτούνται πολλαπλοί έλεγχοι στους διακομιστές, ο απλούστερος των οποίων είναι αν ο διακομιστής είναι σε θέση να εξυπηρετήσει. Πιό σύνθετοι έλεγχοι αφορούν το κατά πόσο ένας διακομιστής είναι ελεύθερος ή απασχολημένος για να μπορέσει να εξυπηρετήσει λόγω δικτυακού φόρτου ή υπολογιστικής ισχύος. Τα συστήματα εξισορρόπησης φορτίου βελτιώνουν τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία και την ασφάλεια των διαδικτυακών εφαρμογών και των υπηρεσιών δεδομένων IP ενώ αυξάνουν και την αποτελεσματικότητα των διακομιστών μειώνοντας το κόστος και την πολυπλοκότητα σε ένα κέντρο δεδομένων (datacenter). Μέσω της διαδικασίας πολυπλεξίας συνδέσεων TCP, υψηλής ταχύτητας επεξεργασίας HTTP, συμπίεσης και αποθήκευσης σε ενδιάμεση μνήμη cache, τα συστήματα αυτά μπορούν να επιτύχουν ακόμη και 5 φορές ταχύτερη απόδοση σε διαδικτυακές εφαρμογές.

Λεπτομέρειες:

 • Λεπτομερειακή Ανάλυση πακέτων δεδομένων
 • Επιτάχυνση εφαρμογής βελτιώνοντας μέχρι και 10 φορές τη ταχύτητητα
 • Δυνατότητες εξισορρόπησης φορτίου σε επίπεδο Layer-4 αλλά και Layer-7 με επιχειρησιακές δυνατότητες
 • Αναγκαία διαδιασία για κρίσιμα συστήματα
 • Δυνατότητες διαθεσιμότητας έως και 99.999%
 • Δυνατότητα επιτάχυνσης hardware SSL (Hardware SSL Acceleration) για αποκέντρωση και απόδοση

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

Αναζητήστε μια λύση της Netsquare