ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ

Ναυτιλιακές Εταιρίες

Ειδικές λύσεις για τη Ναυτιλία λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και την φορητότητα

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για το χώρο της Ναυτιλίας

Η Netsquare μπορεί να βοηθήσει την εταιρία σας μέσω σημαντικών επιχειρηματικών μετασχηματισμών ή επανεφεύρεσης των τεχνολογικών σας υποδομών ώστε να γίνετε ευκίνητοι και ανεξάρτητοι.

Μάθετε Περισσότερα

Εξελιγμένες Λύσεις Πληροφορικής για Ναυτιλιακές Εταιρίες

Η Netsquare μπορεί να προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις για μία εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο της Ναυτιλίας, αφού είναι σε θέση να σχεδιάσει και να κατασκευάσει ολοκληρωμένες λύσεις επικοινωνιών, ασφαλούς μετάδοσης δεδομένων και εξελιγμένες δικτυακές λύσεις.

Μάθετε Περισσότερα

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για το χώρο της Ναυτιλίας

Η τεχνολογική οργάνωση μιας εταιρείας πρέπει να στηρίζει την επιχειρησιακή της στρατηγική, όχι να την περιορίζει. Η Netsquare επικεντρώνεται πρώτα στις στρατηγικές ανάγκες των επιχειρήσεων των πελατών που καθορίζουν τις τεχνολογικές δυνατότητες που απαιτούνται για την υποστήριξη των μακροπρόθεσμων στόχων τους. Η μη ικανοποιητική απόδοση του λογισμικού και του υλικού επηρεάζει αρνητικά την απόδοση των επιχειρήσεων. Η Netsquare συνεργάζεται με κατασκευαστές που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα απόδοσης της πληροφορικής όχι μόνο για να μειώσουν το κόστος αλλά και για να βελτιώσουν και να αναπτύξουν δυνατότητες που θα επιτρέψουν την καινοτομία και την ευελιξία.

Βοηθάμε τις Ναυτιλιακές Εταιρείες να έχουν αυτοπεποίθηση για τις αποφάσεις που σχετίζονται με την τεχνολογία, διασφαλίζοντας ότι τα συστήματα πληροφορικής που διαθέτουν και τα μοντέλα λειτουργίας τους είναι ευέλικτα και αποτελεσματικά σύμφωνα με τις ανάγκες που επιτάσσει ο συγκεκριμένος κάδος. Η ομάδα μας περιλαμβάνει ειδικούς συμβούλους και μπορούμε να βοηθήσουμε στην επίλυση των πιο σύνθετων προκλήσεων που σχετίζονται με την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου μετασχηματισμού των επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή του σήμερα. Οι ειδικοί μας είναι ιδιαίτερα έμπειροι στο να βοηθήσουν την εταιρία σας μέσω σημαντικών επιχειρηματικών μετασχηματισμών ή επανεφεύρεσης των τεχνολογικών σας υποδομών ώστε να γίνετε ευκίνητοι και ανεξάρτητοι.

Λεπτομέρειες:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με την αντικατάσταση εξοπλισμού
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επανεξέταση και αναδιάρθρωση συστημάτων και υποδομών
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ψηφιοποίηση συμβατικών διαδικασιών
 • Μελέτη μετάβασης ορισμένων υπηρεσιών στο Cloud για υβριδικό τρόπο λειτουργίας
 • Υπηρεσίες για καλύτερη κατανόηση των ειδικών αναγκών σε μία εταιρία
 • Προσδιορισμός βέλτιστων πρακτικών σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο
 • Σχεδιασμός μίας αρχικής προσέγγισης
 • Ανάλυση κόστους-οφέλους (cost benefit)
 • Σχεδιασμός πολιτικής υποβολής προσφορών και ανάθεσης

Εξελιγμένες Λύσεις Πληροφορικής για Ναυτιλιακές Εταιρίες

Η ναυτιλία αποτελεί μία σημαντική πτυχή της οικονομίας και αυτό απαιτεί ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Η τεχνολογία της πληροφορίας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων για την αποτελεσματικότητα που προσφέρει στο χώρο της ναυτιλίας και οι καινοτόμες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών αποτελούν ισχυρό πλεονέκτημα.

Καθώς η παγκόσμια απόδοση σε μία ναυτιλιακή επιχείρηση εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών σε ολόκληρο τον οργανισμό, θα πρέπει η ανάπτυξη των υποδομών να γίνει με ένα τρόπο κατάλληλο ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η επιχειρηματική συνέχεια. Η Netsquare μπορεί να προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες και λύσεις για μία εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο της Ναυτιλίας, αφού είναι σε θέση να σχεδιάσει και να κατασκευάσει ολοκληρωμένες λύσεις επικοινωνιών, ασφαλούς μετάδοσης δεδομένων και εξελιγμένες δικτυακές λύσεις.

Λεπτομέρειες:

 • Ενοποιημένες λύσεις ασφάλειας και προστασίας δεδομένων (ασφάλεια τερματικών, ασφάλεια φορητών συσκευών, δικτυακή ασφάλεια, κρυπτογράφηση δεδομένων, προστασία έναντι διαρροών πληροφοριών (DLP), προστασία περιήγησης ιστοσελίδων (web filtering), προστασία ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (antispam & antivirus), προστασία εφαρμογών (web application firewall) κ.α.
 • Ενοποιημένες επικοινωνίες (εξελιγμένα τηλεφωνικά κέντρα IP, δικτυακή επικοινωνία με τα κεντρικά χαμηλού εύρους ζώνης (low bandwidth), αυτοματοποιημένα συστήματα υποδοχής φωνητικών κλήσεων (IVR), φωνητικά μηνύματα σε email (voicemail), συστήματα παρουσίας και ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων (presence & IM), φορητότητα email και τηλεφωνίας (mobile communications), δικτυακά συστήματα fax, πιστοποιητικά SSL για την προστασία και ασφάλεια της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, συστήματα διεθνών επικοινωνιών με πολύ χαμηλότερο κόστος κ.α.)
 • Ασύρματες λύσεις μεταφοράς δεδομένων (Ειδικά συστήματα πολλαπλής δρομολόγησης μέσω 3G/4G/Wifi/Satellite με δυνατότητες μεγάλων αποστάσεων (large range wireless), διασυνδέσεων point to point, διασυνδέσεων mesh κ.α.
 • Εξελιγμένες δικτυακές λύσεις διασύνδεσης απομακρυσμένων χρηστών και δικτύων μέσω VPN με εξαιρετικές δυνατότητες εφεδρείας (redundancy) και συνένωσης εύρους ζώνης (bandwidth aggregation), επιτάχυνση εφαρμογών, εξοσορρόπηση δικτυακού φορτίου και εφεδρεία κ.α.
 • Λύσεις για εικονικοποίηση διακομιστών (server virtualization), κεντρική διάθεση συστημάτων χρηστών (VDI & desktop delivery), παρακολούθηση, έλεγχος συστημάτων και επιχειρησιακή νοημοσύνη (log management & operational intelligence) κ.α.
 • Συστήματα υποδομών ιδανικά για χρήση από απαιτητικές εφαρμογές στις δύσκολες συνθήκες της ναυτιλίας. Ο εξοπλισμός είναι δυνατόν να διατεθεί για χρήση με τροφοδοσία ρεύματος DC-Power (12/24 VDC) ή AC-Power (115/230 VAC). Όσον αφορά τη συμμόρφωση σε πρότυπα, είναι εφικτή η υλοποίηση συστημάτων που έχουν εγκριθεί κατά ABS, BV, ClassNK, DNV, GL, LRS, έχουν ελεγχθεί για EN60945 και είναι ειδικά για χρήση ECDIS κ.α.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

Αναζητήστε μια λύση της Netsquare