ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ

Μεγάλες Επιχειρήσεις

Κλιμακωτές λύσεις για μεγάλο αριθμό χρηστών και ειδικές λειτουργίες

Προστασία Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας και Αρχειοθέτηση (Carrier-Grade Email Protection & Archiving)

H Netsquare προσφέρει συστήματα προστασίας της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που προορίζονται για μεγάλες επιχειρήσεις και τηλεπ/κούς παρόχους και είναι σε θέση να παρέχει αξιόπιστες λύσεις προστασίας της υποδομής σας για την ηλεκτρονική αλληλογραφία από την κακόβουλη ηλεκτρονική αλληλογραφία (spamming), τους κινδύνους (malwares) αλλά και τις υπερφορτώσεις (overload) σε ώρες αιχμής.

Μάθετε Περισσότερα

Ενοποιημένες Επικοινωνίες (Carrier-Grade Unified Communications)

H Netsquare μπορεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει συστήματα ενοποιημένων επικοινωνιών για περιβάλλοντα μεγάλων επιχειρήσεων με χιλιάδες χρηστών ή παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (carriers)

Μάθετε Περισσότερα

Εξισορρόπηση Φορτίου Διακομιστών (Carrier-Grade Server Load Balacing)

Η εξισορρόπηση δικτυακού φορτίου είναι μια δικτυακή μέθοδος διανομή φόρτου εργασίας σε πολλούς διακομιστές (servers) για λόγους εφεδρείας αλλά και διαθεσιμότητας λόγω μεγάλης κίνησης. Η επιτυχής εξισορρόπηση φορτίου βελτιστοποιεί τη χρήση των πόρων, μεγιστοποιεί την απόδοση, ελαχιστοποιεί το χρόνο απόκρισης, και αποφεύγει την υπερφόρτωση και είναι πολύ στοιχειώδης διαδικασία για σημαντικές υπηρεσίες μεγάλων εταιριών ή τηλεπικοινωνιακών παρόχων.

Μάθετε Περισσότερα

Βελτιστοποίηση Εύρους Ζώνης και Λεπτομερειακή Ανάλυση Πακέτων Δεδομένων (Carrier-Grade Bandwidth Optimization & Deep Packet Inspection / DPI)

Η διαχείριση του εύρους ζώνης χρησιμοποιώντας λεπτομερειακή ανάλυση πακέτων δεδομένων (DPI – Deep Packet Inspection) είναι ένα πολύ σημαντικό πεδίο με μεγάλο ενδιαφέρον αφού μπορούν να ελεγχθεί και να παραμετροποιηθεί σε βάθος κάθε είδους δικτυακή κίνηση.

Μάθετε Περισσότερα

Συστήματα VoIP, Broadband και Πολλαπλής Πρόσβασης (Carrier, Broadband and Multi Access Systems)

Η Netsquare μπορεί να υποστηρίξει λύσεις πρόσβασης σε τηλεφωνικά δίκτυα VoIP όπως SDN PRI και BRI, T1, E1, FXS, FXO υποστηρίζοντας τις τεχνολογίες SIP, H.323, MGCP.

Μάθετε Περισσότερα

Ασύρματη Δικτύωση για Κινούμενα Οχήματα (Carrier-Grade Mobile & Industrial Wireless)

Ενοποιημένες λύσεις ασύρματης δικτύωσης που συνδυάζει διαφορετικούς παρόχους σύνδεσης, όπου δίνει προτεραιότητα σε χαμηλού κόστους συνδέσεις για εξοικονόμηση πόρων και χρημάτων, παρέχοντας ταυτόχρονα μία πολύ σταθερή υπηρεσία που μπορεί να επεκταθεί όσο εσείς χρειάζεστε.

Μάθετε Περισσότερα

Προστασία Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας και Αρχειοθέτηση (Carrier-Grade Email Protection & Archiving)

H Netsquare προσφέρει συστήματα προστασίας της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που προορίζονται για μεγάλες επιχειρήσεις και τηλεπ/κούς παρόχους και είναι σε θέση να παρέχει αξιόπιστες λύσεις προστασίας της υποδομής σας για την ηλεκτρονική αλληλογραφία από την κακόβουλη ηλεκτρονική αλληλογραφία (spamming), τους κινδύνους (malwares) αλλά και τις υπερφορτώσεις (overload) σε ώρες αιχμής.

Πρόκειται λύσεις ασφαλείας για αρκετά απαιτητικές υποδομές ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ακόμη και με χιλιάδες ηλεκτρονικά μηνύματα ανά δευτερόλεπτο με ειδικές προστασίες κατά της κακόβουλης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, των μηνυμάτων phishing και πολλά άλλα. Με δείκτη αντιμετώπισης της κακόβουλης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας άνω του 99% διασφαλίζεται ότι δε θα φτάσει ποτέ στους υποψήφιους παραλήπτες της.

Σε πολλές χώρες πλέον οι εταιρείες είναι νομικά υποχρεωμένες να αρχειοθετούν τα μηνύματα e-mail στην αρχική τους μορφή ώστε να μπορούν να ελεγθούν ακόμα και μετά από αρκετά έτη. Η λύση αρχειοθέτησης Ηλ.Αλληλογραφίας (Email Archiving) επιτρέπει σε εταιρίες και οργανισμούς όλων των μεγεθών την ασφαλή και μακροπρόθεσμη αρχειοθέτηση των εισερχόμενων και εξερχόμενων e-mail σε μία υπηρεσία απομακρυσμένης διαχείρισης. Το σύστημα παρέχει μέγιστη ασφάλεια των δεδομένων μέσω αποθήκευσης σε πολλαπλά ξεχωριστά κέντρα δεδομένων (datacenters) και εξασφαλίζει ότι οι αστοχίες του συστήματος δεν επηρεάζουν το συνολικό σύστημα.

Λεπτομέρειες:

 • Εύκολη Εγκατάσταση και Διαχείριση
 • Χαμηλό κόστος κτήσης
 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας με υψηλές επιδόσεις
 • Προστατεύει την εταιρική ηλεκτρονική αλληλογραφία χωρίς διακοπές στη λειτουργία της
 • Σχεδόν κανένα ηλεκτρονικό μήνυμα δεν κατηγοριοποιείται λανθασμένα ώς κακόβουλο (Zero False Positives).
 • Συμμόρφωση με Κανονισμούς και Νομοθεσία
 • Δυνατότητες αποτροπής διαρροών ευαίσθητων δεδομένων (Data Loss Prevention – DLP) με εκατοντάδες ορισμούς ευαίσθητων δεδομένων
 • Δυνατότητα ανάλυσης συμπεριφοράς για άγνωστες πολύ πρόσφατες απειλές ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Ενοποιημένες Επικοινωνίες (Carrier-Grade Unified Communications)

H Netsquare μπορεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει συστήματα ενοποιημένων επικοινωνιών για περιβάλλοντα μεγάλων επιχειρήσεων με χιλιάδες χρηστών ή παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (carriers). Οι λύσεις που χρησιμοποιεί είναι αποδοτικές, σύνθετες και ισχυρές, σχεδιασμένες για υψηλές επιδόσεις σε προσιτό κόστος. Η λύση είναι εύκολη στην ανάπτυξη και μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιαδήποτε πλατφόρμα με πολλαπλούς τρόπους δίνοντας προστιθέμενη αξία σε υφιστάμενα συστήματα που υπάρχουν ήδη εγκατεστημένα.

Λεπτομέρειες:

 • Έυκολη εγκατάσταση και παραμετροποίηση
 • Δυνατότητες ενδωμάτωσης πολλαπλών μορφών επικοινωνίας (HD Voice, Video, Email, IM & Presence, SMS, Groupware, Mobility, Social Media, Collaboration κ.α.)
 • Δεν απαιτείται η προσθήκη επιπλέον εξοπλισμού ή λογισμικού για την εγκατάσταση και λειτουργία
 • Λύσεις βασιμένες στα πρότυπα (IMS, XMPP, SIP, Jabber, SMTP/IMAP, xDAV, AirSync)
 • Μοναδική αξιοπιστία και επεκτασιμότητα
 • Δυνατότητα δείκτη αξιοπιστίας 99.999%
 • Δυνατότητα ανάπτυξης “SDK” για τις εφαρμογές σας

Εξισορρόπηση Φορτίου Διακομιστών (Carrier-Grade Server Load Balacing)

Η εξισορρόπηση δικτυακού φορτίου είναι μια δικτυακή μέθοδος διανομή φόρτου εργασίας σε πολλούς διακομιστές (servers) για λόγους εφεδρείας αλλά και διαθεσιμότητας λόγω μεγάλης κίνησης. Η επιτυχής εξισορρόπηση φορτίου βελτιστοποιεί τη χρήση των πόρων, μεγιστοποιεί την απόδοση, ελαχιστοποιεί το χρόνο απόκρισης, και αποφεύγει την υπερφόρτωση και είναι πολύ στοιχειώδης διαδικασία για σημαντικές υπηρεσίες μεγάλων εταιριών ή τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Για μία επιτυχημένη εξισορρόπηση φορτίου, απαιτούνται πολλαπλοί έλεγχοι στους διακομιστές, ο απλούστερος των οποίων είναι αν ο διακομιστής είναι σε θέση να εξυπηρετήσει. Πιό σύνθετοι έλεγχοι αφορούν το κατά πόσο ένας διακομιστής είναι ελεύθερος ή απασχολημένος για να μπορέσει να εξυπηρετήσει λόγω δικτυακού φόρτου ή υπολογιστικής ισχύος.

Τα συστήματα εξισορρόπησης φορτίου βελτιώνουν τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία και την ασφάλεια των διαδικτυακών εφαρμογών και των υπηρεσιών δεδομένων IP ενώ αυξάνουν και την αποτελεσματικότητα των διακομιστών μειώνοντας το κόστος και την πολυπλοκότητα σε ένα κέντρο δεδομένων (datacenter). Μέσω της διαδικασίας πολυπλεξίας συνδέσεων TCP, υψηλής ταχύτητας επεξεργασίας HTTP, συμπίεσης και αποθήκευσης σε ενδιάμεση μνήμη cache, τα συστήματα αυτά μπορούν να επιτύχουν ακόμη και 5 φορές ταχύτερη απόδοση σε διαδικτυακές εφαρμογές.

Λεπτομέρειες:

 • Δυνατότητες εξισορρόπησης πολύ μεγάλων φορτίων πάνω από 140 Gbps throughput και 70.000 SSL συνδέσεων το δευτερόλεπτο (TPS)
 • Δυνατότητες εξισορρόπησης φορτίου σε επίπεδο Layer-4 αλλά και Layer-7 αν αυτό είναι αναγκαίο
 • Αναγκαία διαδικασία για κρίσιμα συστήματα
 • Δυνατότητες διαθεσιμότητας έως και 99.999%
 • Δυνατότητα επιτάχυνσης hardware SSL (Hardware SSL Acceleration) για αποκέντρωση και απόδοση
 • Αντίστροφος Διακομιστής (Reverse-proxy) με τείχος προστασίας λεπτομερειακής ανάλυσης πακέτων δεδομένων (stateful packet-inspection firewall) για ασφάλεια εφαρμογών

Βελτιστοποίηση Εύρους Ζώνης και Λεπτομερειακή Ανάλυση Πακέτων Δεδομένων (Carrier-Grade Bandwidth Optimization & Deep Packet Inspection / DPI)

Η διαχείριση του εύρους ζώνης χρησιμοποιώντας λεπτομερειακή ανάλυση πακέτων δεδομένων (DPI – Deep Packet Inspection) είναι ένα πολύ σημαντικό πεδίο με μεγάλο ενδιαφέρον αφού μπορούν να ελεγχθεί και να παραμετροποιηθεί σε βάθος κάθε είδους δικτυακή κίνηση. Με τη χρήση εξειδικευμένων προϊόντων και ανίχνευσης DPI Layer-7 και ανάλυσης της συμπεριφοράς της κυκλοφορίας των δεδομένων, είναι εφικτό να οριστούν κανόνες διαχείρισης του εύρους ζώνης έτσι ώστε να είναι εφικτό οι επιχειρήσεις να μπορούν να απεικονίζουν, να μορφοποιούν, να περιορίζουν και να ελέγχουν αποτελεσματικά εφαρμογές απαιτητικές σε εύρος ζώνης που περιλαμβάνουν δύσκολα ανιχνεύσιμα πρωτόκολλα. Με αυτό το τρόπο μπορεί να δοθεί προτεραιότητα ακριβώς εκει που απαιτείται.

Πολλές από τις εφαρμογές που απαιτούνται στις επιχειρήσεις, όπως το Skype, το WebEx κ.α., χρησιμοποιούν ιδιόκτητες υπογραφές και δικτυακές θύρες για την επικοινωνία, όμως κάτι τέτοιο εγκυμονεί κινδύνους που ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων αφού δεν υπάρχει ουσιαστικά έλεγχος των εφαρμογών και προστασία από την κακή χρήση, και επίσης δεν μπορεί να γίνει σωστή διαμόρφωση της κίνησης (QoS). Μέσω των τεχνολογιών DPI μπορεί να υπάρχει αδιάλειπτη διαθεσιμότητα του εύρους ακόμα και κατά την διάρκεια περιόδων κορεσμού, δίνοντας στους χρήστες πλήρως ελεγχόμενη πρόσβαση χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση.

 

Λεπτομέρειες:

 • Συστήματα διαχείρισης εύρους ζώνης πολύ μεγάλης ακρίβειας και δυνατοτήτων παραμετροποίησης
 • Λεπτομερειακή ανάλυση πακέτων δεδομένων με συνεχείς ενημερώσεις των υπογραφών ανίχνευσης
 • Δυνατότητα διαχείρισης περισσότερων από 70Gb throughput για εξαιρετικά απαιτητικές καταστάσεις
 • Κανένα αντίκτυπο στον τελικό χρήστη

Συστήματα VoIP, Broadband και Πολλαπλής Πρόσβασης (Carrier, Broadband and Multi Access Systems)

Η Netsquare μπορεί να υποστηρίξει λύσεις πρόσβασης σε τηλεφωνικά δίκτυα VoIP όπως SDN PRI και BRI, T1, E1, FXS, FXO υποστηρίζοντας τις τεχνολογίες SIP, H.323, MGCP. Μπορεί να προσφέρει λύσεις υποδομής πρόσβασης χρησιμοποιώντας δικτυακά συστήματα επόμενης γενιάς στα παραδοσιακά δίκτυα πρόσβασης προσφέροντας ευρυζωνικές υπηρεσίες (broadband) και υπηρεσίες πολυμέσων για παρόχους υπηρεσιών επικοινωνίας.

Λεπτομέρειες:

 • Λογικό κόστος Κτήσης σε σχέση με Απόδοση
 • Εύκολη και σταθερή διαχείριση
 • Η παραμετρική σχεδίαση
 • Επεκτασιμότητα και ευελιξία
 • Δυνατότητα συνεργασίας με μεγάλη γκάμα διεπαφών πρόσβασης (access interfaces) για υπηρεσίες πολλαπλού τύπου.
 • Μοναδική διαλειτουργικότητα
 • Κατασκευή σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα

Ασύρματη Δικτύωση για Κινούμενα Οχήματα (Carrier-Grade Mobile & Industrial Wireless)

Ενοποιημένη λύση ασύρματης δικτύωσης που συνδυάζει διαφορετικούς παρόχους σύνδεσης, όπου δίνει προτεραιότητα σε χαμηλού κόστους συνδέσεις για εξοικονόμηση πόρων και χρημάτων, παρέχοντας ταυτόχρονα μία πολύ σταθερή υπηρεσία που μπορεί να επεκταθεί όσο εσείς χρειάζεστε.

Λεπτομέρειες:

 • Συνδυάζει τεχνολογίες 3G/4G, WiMAX, δορυφορικές κα.
 • Βέλτιστη απόδοση και ποιότητα των γραμμών
 • Πολλαπλές συνδέσεις διαδικτύου
 • Ενσωματωμένη λειτουργία 3G συμβατή με τα διεθνή πρότυπα
 • Προδιαγραφές για μεγάλες επιχειρήσεις
 • Μέγιστη κάλυψη και ευελιξία
 • Αναβαθμισμένες επιλογές διεπαφής ασφάλειας captive portal

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

Αναζητήστε μια λύση της Netsquare