ΕΝΑ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Δικτυακές Υποδομές

Η κατασκευή μίας αξιόπιστης Δικτυακής Υποδομής είναι μία πολύ σημαντική επένδυση

Ανάπτυξη Καλωδιακών Δικτυακών Υποδομών

Χωρίς ένα αξιόπιστο δίκτυο, δεν μπορεί να υπάρχει σταθερή επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών και διακομιστών ούτε σωστή πλοήγηση στο Διαδίκτυο. Σε εταιρικά περιβάλλοντα, δεν θα βρείτε ποτέ δίκτυα που βασίζονται αποκλειστικά στο Wifi όσο αξιόπιστο και να έχει γίνει πλέον αυτό.

Μάθετε Περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτύων Οπτικών Ινών

Τα δίκτυα οπτικών ινών παρέχουν εξαιρετικά υψηλό εύρος ζώνης όσο κανένα άλλο μέσο μετάδοσης δεδομένων βασισμένο σε καλώδια χαλκού ή ασύρματο με μηδαμινές απώλειες και είναι πλέον μονόδρομος για δίκτυα υποδομών μεγάλων αποστάσεων (backbone networks).

Μάθετε Περισσότερα

Δικτυακές Διασυνδέσεις Απομακρυσμένων Σημείων και Παλαιών Υποδομών

H ενσύρματη καλωδίωση ethernet παρουσιάζει μειονεκτήματα που μπορεί να επισκιάσουν τα οφέλη όπως τον περιορισμό στην απόσταση αλλά και τις απαιτήσεις για νέα καλωδίωση σε κάθε δομική αναβάθμιση της υποδομής η οποία συνεπάγεται και διάτρηση σε τοίχους, οροφές κλπ. Παρόλα μέσω έξυπνων λύσεων υπάρχει τρόπος πλήρους αξιοποίησης των υποδομών χαλκού.

Μάθετε Περισσότερα

Ανάπτυξη Καλωδιακών Δικτυακών Υποδομών

Η επικοινωνία μεταξύ των υπολογιστών εξαρτάται από μια λειτουργική υποδομή δικτύου. Χωρίς ένα αξιόπιστο δίκτυο, δεν μπορεί να υπάρχει σταθερή επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών και διακομιστών ούτε σωστή πλοήγηση στο Διαδίκτυο. Μια υποδομή δικτύου αποτελείται από διάφορα εξαρτήματα υλικού και εφαρμογές λογισμικού. Το απαιτούμενο υλικό περιλαμβάνει δικτυακούς μεταγωγείς (switches) και μία δικτυακή καλωδίωση για τη σύνδεση όλων των υπολογιστών, των διακομιστών, των εκτυπωτών και γενικότερα όλων των δικτυακών συσκευών μεταξύ τους. Στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν γίνεται σωστός σχεδιασμός και πρόβλεψη για τις καλωδιώσεις σε ένα κτήριο με αποτέλεσμα να γίνεται εγκατάσταση καλωδίων σε διάφορα στάδια της κατασκευής. Αυτό εκτός του ότι αυξάνει το κόστος μας οδηγεί σε λύσεις που δεν μας εξυπηρετούν απόλυτα. Προβλέποντας σωστά το σύστημα καλωδίωσης πετυχαίνουμε οικονομία, απλοποίηση της εγκατάστασης, δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων, χρήση κοινών προδιαγραφών για όλη την καλωδίωση και τον τερματικό εξοπλισμό. Σε εταιρικά περιβάλλοντα, δεν θα βρείτε ποτέ δίκτυα που βασίζονται αποκλειστικά στο Wifi όσο αξιόπιστο και να έχει γίνει πλέον αυτό.

Σκοπός των μεταγωγέων είναι να διασυνδέουν τις συσκευές δικτύου μεταξύ τους και να διανέμουν τα πακέτα δεδομένων, επιτρέποντας την επικοινωνία μεταξύ των όλων των δικτυακών συστημάτων. Διαφορετικά, κανένας σταθμός εργασίας δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε διακομιστή ή να πλοηγηθεί στο Διαδίκτυο. Η χρήση κατάλληλων μεταγωγέων είναι ζωτικής σημασίας για ένα ισχυρό και αποτελεσματικό δίκτυο και είναι μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις που πρέπει να κάνετε. Εάν ένας μεταγωγέας δεν είναι αξιόπιστος και δε διαθέτει το απαιτούμενο εύρος ζώνης δεδομένων ή δεν παρέχει τις απαιτούμενες θύρες, το δίκτυό δε θα λειτουργήσει ποτέ σωστά.

Λόγω της αυξανόμενης πολυπλοκότητας της υποδομής δικτύου σας, συνιστάται να παρακολουθείτε μόνιμα για σωστή λειτουργία. Τα συστήματα παρακολούθησης ενός δικτύου μπορεί να σας βοηθήσει με αυτό, ειδοποιώντας σας για τυχόν δυσλειτουργίες ή προβλήματα, υπό τον όρο ότι έχετε διαμορφώσει τα επιτρεπτά όρια των κανονικών συνθηκών καθώς και τις αντίστοιχες ειδοποιήσεις (alerts) όταν αυτά ξεπεραστούν.

Λεπτομέρειες:

 • Ασφάλεια, αφού τα ενσύρματα δίκτυα συνδέονται μέσω φυσικών καλωδίων από τη μια συσκευή στην άλλη, οπότε είναι πολύ πιο δύσκολη η πρόσβαση σε αυτά χωρίς εξουδιοδότηση. Εάν θέλετε να διατηρήσετε το δίκτυό σας όσο το δυνατόν πιο κλειστό και ασφαλές, τότε το καλωδιακό δίκτυο είναι ο τρόπος
 • Αξιοπιστία, αφού τα ενσύρματα δίκτυα φέρνουν μαζί τους μια αξιόπιστη, σταθερή ταχύτητα λήψης και φόρτωσης ανεπηρέαστη από το περιβάλλον. Καθώς τα δίκτυα αυτά κλείνουν και δεν μετακινούνται μέσω του αέρα, δεν είναι ευαίσθητα με διακυμάνσεις ταχύτητας ή παρεμβολές από άλλες ασύρματες συσκευές.
 • Ευκολία στη χρήση, καθώς για τη αναγνώριση του δικτύου αρκεί με μία απλή σύνδεση ενός καλωδίου ethernet σε ένα υπολογιστή ή δικτυακή συσκευή. Δεν υπάρχει ανάγκη σάρωσης για διαθέσιμα δίκτυα, εισαγωγή κλειδιών ασφαλείας ή προσπάθεια εντοπισμού μιας περιοχής με ισχυρό σήμα Wi-Fi.
 • Οι καλωδιώσεις Ethernet, μπορούν να λειτουργήσουν σε απόσταση 150 μέτρων χωρίς καμμία απώλεια ποιότητας, ενώ η μέγιστη απόσταση που μπορεί να έχει ένας υπολογιστής σε ένα δίκτυο Wi-Fi φτάνει στα 80-90 μέτρα στις πιο ιδανικές συνθήκες, αφού οι παρεμβολές από άλλες συσκευές και τα φυσικά εμπόδια όπως οι τοίχοι και τα δάπεδα μπορούν να μειώσουν σημαντικά αυτή την απόσταση μέχρι και 70%.

Ανάπτυξη Δικτύων Οπτικών Ινών

Η μετάδοση δεδομένων μέσω οπτικών ινών δεν αποτελεί νέα τεχνολογία αφού εφευρέθηκε στη δεκαετία του ’70. Ωστόσο, είναι τώρα η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μέθοδος για τη μεταφορά δεδομένων υψηλού εύρους ζώνης παγκοσμίως επειδή η καλωδίωση οπτικών ινών λειτουργεί πολύ καλά για τη μετάδοση εφαρμογών μεγάλου εύρους ζώνης, που καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις και εξασφαλίζουν την ακεραιότητα και την ασφάλεια του δικτύου των μεταφερόμενων δεδομένων. Αυτά τα εγγενή χαρακτηριστικά καθιστούν την οπτική ίνα την ιδανική υποδομή για δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN), σύνδεση ευρυζωνικού Διαδικτύου, οπτικό Ethernet και όλες τις άλλες μεθόδους δικτύωσης επόμενης γενιάς, όπως οι τεχνολογίες MPLS (Multiprotocol Switching) και οι τεχνολογίες εικονικού ιδιωτικού LAN (VPLS). Με άλλα λόγια, τα δίκτυα οπτικών ινών είναι ο πιο γρήγορος, ευέλικτος και κλιμακωτός τρόπος επιχειρησιακών συνδέσεων.

Οι οπτικές ίνες επιτρέποντας απόδοση μετάδοσης δεδομένων πολλών Gbps με το υλικό που είναι τώρα διαθέσιμο και επιτρέπει ευκολότερες αναβαθμίσεις του εύρους ζώνης στο μέλλον. Τα δίκτυα οπτικών ινών επιτρέπουν τη μετάδοση σήματος σε μεγαλύτερες αποστάσεις με πολύ χαμηλότερο κόστος από τον χαλκό, αφού με τις χάλκινες καλωδιώσεις, για αποστάσεις 300 μέτρων πρέπει να εγκατασταθεί ένας επαναλήπτης στη μέση της απόστασης για να αναγεννηθεί το σήμα. Στα δίκτυα οπτικών ινών, τα συμβατικά σήματα ηλεκτρικών δεδομένων μετατρέπονται σε διαμορφωμένες δέσμες φωτός (laser), και μεταφέρονται μέσω μιας πολύ μικρής διαμέτρου γυάλινης ή πλαστικής οπτικής ίνας σε ένα δέκτη που μετατρέπει το φως πάλι σε ηλεκτρικά σήματα. Οι οπτικές ίνες μπορούν εύκολα να επιτρέψουν στο δίκτυό σας να αναβαθμίζεται με αλλαγή μόνο του τερματικού εξοπλισμού, χωρίς το τεράστιο κόστος κεφαλαίου για νέες χάλκινες καλωδιώσεις που συνεχώς θέλουν αναβάθμιση. Οι μεταδόσεις οπτικών ινών δεν υποφέρουν από ηλεκτρικά θορυβώδη περιβάλλοντα ή προβλήματα ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής, όπως οι μεταδόσεις χαλκού παρέχοντας πολύ πιο αξιόπιστη μετάδοση δεδομένων.

Λεπτομέρειες:

 • Εξαιρετικά υψηλό εύρος ζώνης όσο κανένα άλλο μέσο μετάδοσης δεδομένων βασισμένο σε καλώδια χαλκού ή ασύρματο.
 • Μηδαμινές απώλειες σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο μέσο μετάδοσης.
 • Πολύ μεγάλες αποστάσεις μετάδοσης με πολύ χαμηλότερο κόστος από τον χαλκό. Τα δίκτυα οπτικών ινών είναι πλέον μονόδρομος για δίκτυα υποδομών μεγάλων αποστάσεων (backbone networks).
 • Πολύ εύκολη αύξηση εύρους ζώνης μέσω νέου εξοπλισμό χωρίς αντικατάσταση των ινών.
 • Αντοχή στις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, αφού οι οπτικές ίνες δεν είναι καθόλου ευαίσθητες σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
 • Μεγάλη ασφάλεια στη μετάδοση δεδομένου ότι δεν υπάρχει τρόπος να υποκλαπούν τα δεδομένα που μεταδίδονται χωρίς να κοπεί η ίνα με φυσικό τρόπο κάτι που μπορεί να ανιχνευτεί αμέσως.
 • Χαμηλότερες μακροπρόθεσμες δαπάνες λόγω χαμηλότερης συντήρησης.

Δικτυακές Διασυνδέσεις Απομακρυσμένων Σημείων και Παλαιών Υποδομών

H ενσύρματη καλωδίωση ethernet παρουσιάζει μειονεκτήματα που μπορεί να επισκιάσουν τα οφέλη όπως τον περιορισμό στην απόσταση αλλά και τις απαιτήσεις για νέα καλωδίωση σε κάθε δομική αναβάθμιση της υποδομής η οποία συνεπάγεται και διάτρηση σε τοίχους, οροφές κλπ. Παρόλα αυτά, μέσω έξυπνων λύσεων υπάρχει τρόπος πλήρους αξιοποίησης των παλαιότερων υποδομών.

Μέσω της χρήσης ειδικών τεχνολογιών υψηλής τεχνολογίας μπορούμε να επιτύχουμε συνδέσεις ethernet ικανοποιητικής ταχύτητας χρησιμοποιώντας την ήδη εγκατεστημένη υποδομή χαλκού. Οι εν λόγω λύσεις, δίνουν “ζωή” σε παλαιά κυκλώματα χαλκού που έχουν αναπτυχθεί στο παρελθόν για άλλες παραδοσιακές εφαρμογές όπως δίκτυα RS232 & RS485, καλωδίωση για συναγερμούς, ομοαξονική καλωδίωση για συμβατικά συστήματα παρακολούθησης καμερών CCTV, καλωδίωση για αναλογικά τηλέφωνα, ηχεία, συστήματα ενδοεπικοινωνίας και άλλα. Εγκαταστήστε άμεσα συσκευές PoE, όπως ασύρματα σημεία πρόσβασης (Access Points), κάμερες IP, τηλέφωνα IP, και πολλά άλλα, χωρίς το μεγάλο κόστος σε υλικά και υπηρεσίες για αλλαγή της καλωδίωσης. Έτσι με αυτό το τρόπο, μπορεί να ξεπεραστεί κατά πολύ το όριο απόστασης των 100 μέτρων που έχει το ethernet φτάνοντας μέχρι και τα 8 χιλιόμετρα, αξιοποιώντας στο έπακρο τα υπάρχοντα απλά αντεστραμμένα ζεύγη χαλκού για μετάδοση δεδομένων υψηλής ταχύτητας. Έτσι, δεν απαιτείται επανεγκατάσταση πιο σύγχρονης καλωδίωσης χαλκού ή οπτικών ινών που έχουν ιδιαιτέρως υψηλό κόστος ειδικά αν μιλάμε για μεγάλες υποδομές.

Λεπτομέρειες:

 • Πλήρης αξιοποίηση αντεστραμμένων ζευγών καλωδίων χαλκού ποιότητας φωνής για κανονική δικτύωση έως και 8 χλμ
 • Απίστευτη μείωση κόστους και τις ενοχλήσεων από αναβαθμίσεις
 • Υψηλή απόδοση για υπηρεσίες internet υψηλής ταχύτητας, Triple Play κ.α.
 • Λειτουργία Plug and Play με αυτόματη ανίχνευση 10/100, πλήρη ή μισή αμφίδρομη λειτουργία
 • Υποστήριξη πολλών ταχυτήτων εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή ταχύτητα γραμμής
 • Χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, βιομηχανικές μονάδες, εργοστάσια εξόρυξης, ναυτιλιακές εταιρίες κ.α.
 • Χρησιμοποιούνται για διαχείριση κυκλοφορίας οχημάτων, παρακολούθηση ασφάλειας, μεγάλα πλοία, αθλητικές εγκαταστάσεις, πυρηνικές εγκαταστάσεις, γεωργικές εφαρμογές κ.α.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

Αναζητήστε μια λύση της Netsquare