ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΟΤΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ

Ασφάλεια Εφαρμογών

Προστατέψτε Αποτελεσματικά τις Κρίσιμες Εφαρμογές σας

Τοίχος Προστασίας Εφαρμογών Web (WAF / Web Application Firewall)

Ένα τείχος προστασίας εφαρμογών Web (WAF) είναι ένα τείχος προστασίας που παρακολουθεί, φιλτράρει ή αποκλείει πακέτα δεδομένων καθώς ταξιδεύουν προς και από μια εφαρμογή Web. Η προστασία σε επίπεδο WAF για τις κρίσιμες εφαρμογές μίας επιχείρησης, θεωρείται στοιχειώδης.

Μάθετε Περισσότερα

Ασφάλεια Βάσεων Δεδομένων (Database Security)

Τα επιχειρησιακά δεδομένα αποθηκεύονται σε παραδοσιακές σχεσιακές βάσεις δεδομένων ή σε πιο σύγχρονες πλατφόρμες big data, και είναι πάντα εμπιστευτικές και κρίσιμης σημασίας. Ως αποτέλεσμα, χρειάζονται ειδική προστασία, ξεχωριστή από τις λύσεις ασφαλείας και τις προστασίες δικτύου ή εφαρμογών.

Μάθετε Περισσότερα

Παρακολούθηση Εφαρμογών με Επιχειρησιακή Νοημοσύνη (SIEM Application Security)

Μέσω ενός συστήματος επιχειρησιακής νοημοσύνης, μπορεί να καταστρωθεί μία στρατηγική προληπτικής παρακολούθησης της ασφάλειας των κρίσιμων εφαρμογών, εύκολη στην εφαρμογή αλλά και τη συντήρησή της.

Μάθετε Περισσότερα

Παρεμπόδιση Απάτης για Εφαρμογές Διαδικτύου (Fraud Prevention)

Μέσω εξελιγμένων συστημάτων ασφάλειας μπορούν να εντοπιστεί η δημιουργία ενός νέο ψεύτικου λογαριασμού ή όταν χρησιμοποιούνται κλεμμένα στοιχεία και πληροφορίες πληρωμών.

Μάθετε Περισσότερα

Ασφαλής Ταυτοποίηση Εφαρμογών (Secure Authentication)

Μέσω ειδικών συστημάτων ασφαλείας, μπορεί να γίνει ακριβής ταυτοποίηση ενός εξουσιοδοτημένου χρήστη διασφαλίζοντας πως μόνο o συγκεκριμένος χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα σύστημα για το οποίο απαιτείται ιδιαίτερη ασφάλεια.

Μάθετε Περισσότερα

Τοίχος Προστασίας Εφαρμογών Web (WAF / Web Application Firewall)

Οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν εφαρμογές Web για σχεδόν κάθε πτυχή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, από δημόσιες ιστοσελίδες έως εφαρμογές κρίσιμης σημασίας. Ένα τείχος προστασίας εφαρμογών Web (WAF) είναι ένα τείχος προστασίας που παρακολουθεί, φιλτράρει ή αποκλείει πακέτα δεδομένων καθώς ταξιδεύουν προς και από μια εφαρμογή Web. Ένα WAF μπορεί είτε να βασίζεται σε δίκτυο, είτε να βασίζεται σε κεντρικό υπολογιστή ή να βασίζεται σε σύννεφο και συχνά αναπτύσσεται μέσω διακομιστή μεσολάβησης και τοποθετείται μπροστά σε μία ή περισσότερες εφαρμογές Web. Το WAF επιθεωρεί κάθε πακέτο και χρησιμοποιεί μια βάση κανόνων για να αναλύσει τη λογική εφαρμογής του Layer 7 web και να φιλτράρει δυνητικά επιβλαβή κίνηση.

Η ενσωματωμένη νοημοσύνη απειλών που παρέχεται από ένα σοβαρό σύστημα WAF είναι σε θέση να προσφέρει προηγμένη και συνεχή προστασία για όλες τις εφαρμογές Web, παρέχοντας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς τη δυνατότητα να ρυθμίζουν την κυκλοφορία ελέγχοντας πολλές παραμέτρων, όπως τοποθεσία, συσκευές, πελάτες, λογισμικό, πρωτόκολλα και πολλά άλλα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ένα WAF δεν αποτελεί αντικατάσταση της σωστής ασφάλειας εφαρμογών, όπως το φιλτράρισμα της κίνησης (IPS) και ο έλεγχος ταυτότητας / εξουσιοδότησης χρήστη (User Authentication / Authorization). Προορίζεται ως ένα δομικό στοιχείο ασφάλειας σε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση για τη διασφάλιση μίας εφαρμογής Web.

Λεπτομέρειες:

 • Απόκρυψη πολυπλοκότητας διακομιστών
 • Αποσυμφόρηση SSL
 • Έλεγχος εισερχόμενων και εκτελέσιμων αρχείων για ιούς και για 0-day attacks
 • Επιτάχυνση εφαρμογής
 • Προστασία υποδομής γενικότερα
 • Εξασφάλιση ασφαλούς εξωτερικής πρόσβασης χρηστών σε απροστάτευτες εφαρμογές ιστού
 • Εξοικονομήστε χρόνο και χρήματα μειώνοντας τον αριθμό των διακομιστών
 • Εφαρμόστε πολιτικές λεπτομερούς πρόσβασης
 • Ακριβέστερες ειδοποιήσεις και αποκλεισμός μέσω αμφίδρομης επιθεώρησης της κυκλοφορίας και συσχέτισης
 • Βελτίωση την απόδοση της εφαρμογής αναγνωρίζοντας τους μη λειτουργικούς συνδέσμους και τους μη φυσιολογικούς τερματισμούς της εφαρμογής
 • Δυνατότητα υλοποίησης με πλήρη λειτουργικότητα WAF τόσο σε in-line όσο και σε out-of-line λειτουργία

Ασφάλεια Βάσεων Δεδομένων (Database Security)

Καθώς η παραγωγή ψηφιακών πληροφοριών αυξάνεται με ρυθμούς ρεκόρ, οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων και τα big data θα γίνουν όλο και περισσότερο αναπόσπαστα από έναν οργανισμό. Αυτά τα αποθετήρια, τα οποία συχνά περιέχουν την ψυχή της επιχείρησης, πρέπει να προστατεύονται για να αποτραπεί οποιαδήποτε μη εγκεκριμένη ή ανάρμοστη πρόσβαση με στόχο τη διαρροή ή την αποκάλυψη ευαίσθητων δεδομένων. Η ποσότητα των ψηφιακών πληροφοριών στον κόσμο αυξάνεται με υψηλούς ρυθμούς.  Αυτή η αύξηση προωθείται από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα πολυμέσα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου. Αυτό συμβαίνει όλο και περισσότερο καθώς οι θεμελιώδεις περιπτώσεις επιχειρηματικής χρήσης απαιτούν τη διατήρηση μεγάλου εύρους δομημένων και μη δομημένων δεδομένων.

Σε πολλές περιπτώσεις, αυτά τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε παραδοσιακές σχεσιακές βάσεις δεδομένων ή σε πιο σύγχρονες πλατφόρμες big data είναι εμπιστευτικές και κρίσιμης σημασίας. Ως αποτέλεσμα, χρειάζονται ειδική προστασία, ξεχωριστή από τις λύσεις ασφαλείας και τις προστασίες δικτύου ή εφαρμογών. H Netsquare μπορεί να σας βοηθήσει με τις λύσεις ασφάλειας βάσεων δεδομένων πρώτης κατηγορίας που είναι προσαρμοσμένες στους προσωπικούς σας πόρους, στα επίπεδα ικανοτήτων και στις επιχειρηματικές σας ανάγκες.

Λεπτομέρειες:

 • Υποστήριξη όλων των επιχειρησιακών βάσεων δεδομένων όπως Microsoft SQL Server, IBM DB2, MySQL, Sybase ASE and Hadoop.
 • Λεπτομερειακή παρακολούθηση δραστηριότητας βάσεων δεδομένων.
 • Κατανεμημένη αρχιτεκτονική, επιτρέποντας εργασίες σε απομακρυσμένα συστήματα και επιστροφή των αποτελεσμάτων πίσω για περαιτέρω ανάλυση.
 • Ρυθμιζόμενες πολιτικές, ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες μιας επιχείρησης με πολλά πρότυπα διαθέσιμα προς χρήση.
 • Δυναμικές αναφορές με διαφορετικά επίπεδα περίληψης και λεπτομέρειας ανάλογα με το επίπεδο ασφάλειας των αποδεκτών.
 • Δυναμική αντιμετώπιση παραβιάσεων πολιτικής ή τρωτών σημείων στα συστήματα και αυτόματες αναφορές στους αντίστοιχους διαχειριστές για άμεση δράση.
 • Παρακολούθηση δραστηριότητας βάσης δεδομένων.

Παρακολούθηση Εφαρμογών με Επιχειρησιακή Νοημοσύνη (SIEM Application Security)

Η συνεχής παρακολούθηση των κρίσιμων εφαρμογών συχνά ξεχνιέται ώς διαδικασία αφού όλοι εστιάζονται στα τείχη προστασίας (firewalls), διακομιστές (servers), δρομολογητές (routers) και τους μεταγωγείς (switches). Μέσω ενός συστήματος επιχειρησιακής νοημοσύνης, μπορεί να καταστρωθεί μία στρατηγική προληπτικής παρακολούθησης της ασφάλειας των κρίσιμων εφαρμογών, εύκολη στην εφαρμογή αλλά και τη συντήρησή της. Μια επιτυχημένη στρατηγική ασφάλειας εφαρμογών, δίνει στους διαχειριστές πλήρη ορατότητα απέναντι στις πολιτικές ασφάλειας και επιθέσεις που γίνονται. Το κλειδί για τη μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας και των επιδόσεων μίας εφαρμογής είναι ουσιαστικά η κατανόηση του τί είναι μια επίθεση και πώς ακριβώς λειτουργεί.

Μέσω αυτής της μεθοδολογίας, μπορεί να δοθεί προτεραιότητα στην ασφάλεια των εφαρμογών προσφέροντας μια αξιόπιστη πλατφόρμα ασφάλειας για την επίτευξη συνεχούς ελέγχου ασφάλειας πάνω σε οποιοδήποτε περιβάλλον όπως SAP, Oracle, Microsoft SQL μέσω λεπτομερειακής ανάλυσης αρχείων συμβάντων (logs), πληροφοριών από δομημένες πηγές δεδομένων, πληροφοριών από βάσεις δεδομένων ρυθμίσεων (CMDB), βάσεις δεδομένων κοινωνικής ασφάλισης, ιατρικών αρχείων, οικονομικών συστημάτων κ.α.

Λεπτομέρειες:

 • Συλλογή, συγκέντρωση, ανάλυση και σύνοψη πληροφοριών
 • Λεπτομερειακή ανάλυση συμπεριφοράς εφαρμογών
 • Αναγνώριση και αποτροπή άπειρων τεχνικών επιθέσεων
 • Απεριόριστες δυνατότητες μέσω διασύνδεσης σε οποιαδήποτε εφαρμογή

Παρεμπόδιση Απάτης για Εφαρμογές Διαδικτύου (Fraud Prevention)

Οι πάροχοι πληρωμών και οι ηλεκτρονικοί έμποροι είναι αναγκασμένοι να συντηρούν πολύπλοκα συστήματα διαχείρισης ρίσκου που βοηθούν στην αναγνώριση κλεμμένων πληροφοριών πληρωμών ή να αναγνωρίζουν απατεώνες αυτής της μορφής που δημιουργούν πολλαπλούς λογαριασμούς χρηστών με ψευδή στοιχεία. Μέσω εξελιγμένων συστημάτων ασφάλειας μπορούν να εντοπιστεί η δημιουργία ενός νέο ψεύτικου λογαριασμού ή όταν χρησιμοποιούνται κλεμμένα στοιχεία και πληροφορίες πληρωμών.

Λεπτομέρειες:

 • Τράπεζες για ασφαλείς διαδικτυακές και χρηματιστηριακές συναλλαγές
 • Πάροχοι ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Παρόχοι πιστωτικών καρτών
 • Παρόχοι υπηρεσιών πληρωμών
 • Φορείς διαδικτυακών δημοπρασιών
 • Φορείς ηλεκτρονικού εμπορίου

Ασφαλής Ταυτοποίηση Εφαρμογών (Secure Authentication)

Μέσω ειδικών συστημάτων ασφαλείας, μπορεί να γίνει ακριβής ταυτοποίηση ενός εξουδιοδοτημένου χρήστη διασφαλίζοντας πως μόνο o συγκεκριμένος χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα σύστημα για το οποίο απαιτείται ιδιαίτερη ασφάλεια. Μία ασφαλής μέθοδος ταυτοποίησης, αποτρέπει κακόβουλους χρήστες από το να μοιράζονται ένα κοινό λογαριασμό με την κοινή χρήση ενός κοινού κωδικού. Με έναν εξελιγμένο τρόπο ταυτοποίησης, τα κλεμμένα στοιχεία εισόδου χάνουν εντελώς την αξία τους.

Λεπτομέρειες:

 • Αποτελεσματικό
 • Πλήρως επεκτάσιμη αρχιτεκτονική
 • Εύκολα ενσωματώσιμο σε υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

Αναζητήστε μια λύση της Netsquare