ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Τεχνική Υποστήριξη

Ολοκληρωμένα πακέτα Τεχνικής Υποστήριξης που καλύπτουν κάθε ανάγκη ώστε να αυξήσετε την παραγωγικότητα και να μειώσετε το κόστος, ακόμα και αν έχετε οργανωμένο τμήμα μηχανοργάνωσης αλλά χρειάζεστε επιπλέον τεχνογνωσία ή ανθρώπινους πόρους

Τεχνική Υποστήριξη με Συμβόλαιο Συντήρησης

Η Netsquare παρέχει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών για τη σύγχρονη επιχείρηση με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του επιχειρηματικού κόστους. Η Netsquare δεσμεύεται και εγγυάται για ένα αποδοτικό μοντέλο διαχείρισης, τηρώντας τις κατάλληλες διαδικασίες για τη σωστή λειτουργία ενός ασφαλούς και αποδοτικού πληροφοριακού συστήματος.

Μάθετε Περισσότερα

Τεχνική Υποστήριξη με Προπληρωμένο Χρόνο

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν οργανωμένο τμήμα μηχανοργάνωσης αλλά χρειάζονται επιπλέον τεχνογνωσία ή ανθρώπινους πόρους, τώρα με τη δέσμευση προπληρωμένου χρόνου μπορούν να πετύχουν τόσο την αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού τους όσο και οικονομικότερες συνθήκες.

Μάθετε Περισσότερα

Έκτακτη Τεχνική Υποστήριξη

Εάν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη εκτάκτως και δεν έχετε συμβόλαιο συντήρησης, με ένα απλό τηλεφώνημα στην εταιρία μας θα κάνουμε οτιδήποτε  δυνατόν να σας βοηθήσουμε και να στείλουμε ένα από τους διαθέσιμους τεχνικούς στο χώρο σας έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά σας άμεσα και αποτελεσματικά.

Μάθετε Περισσότερα

Τεχνική Υποστήριξη με Συμβόλαιο Συντήρησης

Η Netsquare παρέχει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών για τη σύγχρονη επιχείρηση με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του επιχειρηματικού κόστους. Η Netsquare δεσμεύεται και εγγυάται για ένα αποδοτικό μοντέλο διαχείρισης, τηρώντας τις κατάλληλες διαδικασίες για τη σωστή λειτουργία ενός ασφαλούς και αποδοτικού πληροφοριακού συστήματος.

Η πρόταση συμβολαίου περιλαμβάνει τηλεφωνική και διαδικτυακή υποστήριξη καθώς και φυσική παρουσία τεχνικών από την εταιρία μας σύμφωνα με όρους που ποικίλουν ανάλογα με τις ανάγκες σας. Η απόκριση του τεχνικού προσωπικού στο αίτημά σας έχει την υψηλότερη προτεραιότητα. Η λύση του συμβολαίου, αποτελεί την καλύτερη επιλογή ώς προς την αναλογία απόδοσης / κόστους.

Οι συχνότερες υπηρεσίες που παρέχουμε αφορούν υποστήριξη για τα παρακάτω, χρησιμοποιώντας πάντα λογισμικό αυθεντικών και επώνυμων κατασκευαστών:

 • Λειτουργικά συστήματα όλων των κατασκευαστών (Windows, Mac, Linux, UNIX)
 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Desktop, Laptop & Servers
 • Περιφερειακές συσκευές Εκτυπωτές , Οθόνες, UPS κ.α.
 • Δικτυακά συστήματα όπως switches, routers, modems, ασύρματα κ.α.
 • Συστήματα ασφάλειας όπως Firewalls, Web & Email Security, Encryption, Backup, Antivirus κ.α.

Λεπτομέρειες:

 • Άμεση απόκριση του τεχνικού προσωπικού μας κατά προτεραιότητα έναντι πελατών χωρίς συμβόλαιο
 • Ανταγωνιστικές τιμές σε σχέση με την αγορά
 • Υψηλή τεχνογνωσία σχετικά με όλα τα πληροφοριακά συστήματα επώνυμων κατασκευαστών
 • Υπηρεσίες απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης με απόλυτη ασφάλεια
 • Άμεση απόκριση τεχνικών για απομακρυσμένη υποστήριξη
 • Φυσική παρουσία τεχνικών αν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί εξ αποστάσεως
 • Το κόστος των ανταλλακτικών βαρύνει τον πελάτη και τα ανταλλακτικά θα είναι πάντα τα πλέον κατάλληλα
 • Σε κάθε περίπτωση θα προτιμούνται αυθεντικά ανταλλακτικά, εκτός αν υπάρχει διαφορετικό αίτημα από τον πελάτη
 • Δυνατότητα all-inclusive συμβολαίου με προκαθορισμένη τιμή ανά μήνα που καλύπτει τα πάντα
 • Δυνατότητα flexible συμβολαίου με μικρότερο μηνιαίο τίμημα και μικρότερο κόστος επίσκεψης

Τεχνική Υποστήριξη με Προπληρωμένο Χρόνο

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν οργανωμένο τμήμα μηχανοργάνωσης αλλά χρειάζονται επιπλέον τεχνογνωσία ή ανθρώπινους πόρους, τώρα με τη δέσμευση προπληρωμένου χρόνου μπορούν να πετύχουν τόσο την αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού τους όσο και οικονομικότερες συνθήκες στο σύνολο.

Η συγκεκριμένη πρόταση περιλαμβάνει την προαγορά πακέτου ωρών για απομακρυσμένη διαδικτυακή και τηλεφωνική υποστήριξη καθώς και τη δυνατότητα επέμβασης τεχνικών αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Υπάρχει δυνατότητα προαγοράς αρκετών πακέτων ωρών που ανάλογα με την ποσότητα, υπάρχει και η αντίστοιχη έκπτωση.

Οι συχνότερες υπηρεσίες που παρέχουμε αφορούν υποστήριξη για τα παρακάτω, χρησιμοποιώντας πάντα λογισμικό αυθεντικών και επώνυμων κατασκευαστών:

 • Λειτουργικά συστήματα όλων των κατασκευαστών (Windows, Mac, Linux, UNIX)
 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Desktop, Laptop & Servers
 • Περιφερειακές συσκευές Εκτυπωτές , Οθόνες, UPS κ.α.
 • Δικτυακά συστήματα όπως switches, routers, modems, ασύρματα κ.α.
 • Συστήματα ασφάλειας όπως Firewalls, Web & Email Security, Encryption, Backup, Antivirus κ.α.

Λεπτομέρειες:

 • Γρήγορη απόκριση του τεχνικού προσωπικού μας κατά προτεραιότητα έναντι πελατών χωρίς συμβόλαιο
 • Ανταγωνιστικές τιμές σε σχέση με την αγορά
 • Υψηλή τεχνογνωσία σχετικά με όλα τα πληροφοριακά συστήματα επώνυμων κατασκευαστών
 • Υπηρεσίες απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης με απόλυτη ασφάλεια
 • Άμεση απόκριση τεχνικών για απομακρυσμένη υποστήριξη
 • Φυσική παρουσία τεχνικών αν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί εξ αποστάσεως
 • Το κόστος των ανταλλακτικών βαρύνει τον πελάτη και τα ανταλλακτικά θα είναι πάντα τα πλέον κατάλληλα
 • Σε κάθε περίπτωση θα προτιμούνται αυθεντικά ανταλλακτικά, εκτός αν υπάρχει διαφορετικό αίτημα από τον πελάτη

Έκτακτη Τεχνική Υποστήριξη

Εάν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη εκτάκτως και δεν έχετε με την εταιρία μας κάποιο συμβόλαιο συντήρησης, με ένα απλό τηλεφώνημα θα κάνουμε οτιδήποτε είναι εφικτό για να σας βοηθήσουμε και να στείλουμε ένα από τους διαθέσιμους τεχνικούς στο χώρο σας έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά σας άμεσα και αποτελεσματικά.

Η εν λόγω πρόταση αφορά την έκτακτη επισκευή ή αναβάθμιση σε κάποιο πληροφοριακό σύστημα στην εταιρία σας που έχει αστοχήσει. Η εταιρία μας θα προβεί άμεσα στους ελέγχους που είναι αναγκαίο να γίνουν στα πληροφοριακά συστήματα της εταιρίας σας για να επιλυθεί το πρόβλημα όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Το ωράριο λειτουργίας μας είναι Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 π.μ. – 17:00 μ.μ. και οι ώρες απόκρισης μας σχετίζονται με το φόρτο εργασίας που υπάρχει σε σχέση με τα συμβόλαιά μας.

Οι συχνότερες υπηρεσίες που παρέχουμε αφορούν υποστήριξη για τα παρακάτω, χρησιμοποιώντας πάντα λογισμικό αυθεντικών και επώνυμων κατασκευαστών:

 • Λειτουργικά συστήματα όλων των κατασκευαστών (Windows, Mac, Linux, UNIX)
 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Desktop, Laptop & Servers
 • Περιφερειακές συσκευές Εκτυπωτές , Οθόνες, UPS κ.α.
 • Δικτυακά συστήματα όπως switches, routers, modems, ασύρματα κ.α.
 • Συστήματα ασφάλειας όπως Firewalls, Web & Email Security, Encryption, Backup, Antivirus κ.α.

Λεπτομέρειες:

 • Απόκριση του τεχνικού προσωπικού μας κατά το καλύτερο δυνατόν
 • Ανταγωνιστικές τιμές σε σχέση με την αγορά
 • Υψηλή τεχνογνωσία σχετικά με όλα τα πληροφοριακά συστήματα επώνυμων κατασκευαστών
 • Φυσική παρουσία τεχνικών στο χώρο σας το συντομότερο δυνατόν
 • Το κόστος των ανταλλακτικών βαρύνει τον πελάτη και τα ανταλλακτικά θα είναι πάντα τα πλέον κατάλληλα
 • Σε κάθε περίπτωση θα προτιμούνται αυθεντικά ανταλλακτικά, εκτός αν υπάρχει διαφορετικό αίτημα από τον πελάτη

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

Αναζητήστε μια λύση της Netsquare