ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Η διαρκής Εκπαίδευση απαιτείται στο χώρο της Τεχνολογίας

Εκπαίδευση DPO / GDPR

H Netsquare είναι σε θέση να οργανώσει εκπαίδευση που απευθύνεται σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων που ήδη κατέχoυν ή ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη θέση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officers / DPO) σε οργανισμούς/επιχειρήσεις, σε συμβούλους επιχειρήσεων, σε ΙΤ Security Directors, IT Managers, CISO (Chief Information Security Officers).

Μάθετε Περισσότερα

Εκπαίδευση σε Επώνυμα Συστήματα Ασφάλειας, Δικτύων και Επικοινωνιών

Η Netsquare μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης για τα όλες τις επώνυμες λύσεις που εμπορεύεται στους υπεύθυνους πληροφοριακών συστημάτων του πελάτη. Η εκπαίδευση γίνεται σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές υλοποίησης, ώστε να αξιοποιηθεί στο έπακρο κάθε υποσύστημα από τα προϊόντα που έχουν προμηθευτεί.

Μάθετε Περισσότερα

Εξατομικευμένη Εκπαίδευση

Η Netsquare προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής, συμπληρώνοντας τις δεξιότητες και τις γνώσεις των υπευθύνων πληροφοριακών συστημάτων των πελατών, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται οι ίδιοι σύνθετα συστήματα πληροφορικής με επιτυχία.

Μάθετε Περισσότερα

Εκπαίδευση DPO / GDPR

Ο νέος γενικός ευρωπαϊκός κανονισμός, επηρεάζει πρακτικά όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς ανεξάρτητα από τον τομέα που δραστηριοποιούνται, και σε γενικές γραμμές καθιστά την προστασία των προσωπικών δεδομένων δική τους ευθύνη απαιτώντας παράλληλα την πλήρη συμμόρφωση τους έως στις 25 Μαΐου του 2018. Ο νέος νόμος θα εφαρμοστεί άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποσκοπεί στην εναρμόνιση των νόμων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός ολόκληρης της Ευρώπης, στη προστασία και ενίσχυση  της ιδιωτικότητας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην αναμόρφωση του τρόπου που οι εταιρείες και οι οργανισμοί προσεγγίζουν την ιδιωτικότητα των δεδομένων.

H Netsquare είναι σε θέση να οργανώσει εκπαίδευση που απευθύνεται σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων που ήδη κατέχoυν ή ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη θέση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officers / DPO) σε οργανισμούς/επιχειρήσεις, σε συμβούλους επιχειρήσεων, σε ΙΤ Security Directors, IT Managers, CISO (Chief Information Security Officers), στελέχη νομικών και δικηγορικών γραφείων, αποφοίτους νομικών σχολών και αποφοίτους σχολών θετικών επιστημών που επιθυμούν να αναπτύξουν την καριέρα τους. Το πρόγραμμα στοχεύει να μεταφέρει στους εκπαιδευόμενους πρακτικές λύσεις, συμβουλές και απαντήσεις για την εφαρμογή όλων των απαιτήσεων του νέου κανονισμού στην επιχείρησή τους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύει εις βάθος όλα τα κρίσιμα ζητήματα του GDPR και παρουσιάζει πραγματικά παραδείγματα από την εφαρμογή του. Μετά από γραπτές εξετάσεις η εν λόγω εκπαίδευση οδηγεί στην απόκτηση πιστοποίησης σε συμφωνία με το ISO17024 από το Φορέα Πιστοποίησης TUV Austria.

Λεπτομέρειες:

 • Ανάλυση και κατανόηση των απαιτήσεων και των ενεργειών, που απορρέουν από τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
 • Εισαγωγή στην Ασφάλεια Πληροφοριών
 • Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
 • Δημιουργία και υλοποίηση του κατάλληλου πλάνου συμμόρφωσης με το νέο Κανονισμό
 • Αξιολόγηση και λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση των αναγκαίων πολιτικών
 • Εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (Privacy Impact Assessment – PIA)
 • Δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου για την αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Incident Response Plan)
 • Παρακολούθηση της συμμόρφωσης από την θεωρία στην πράξη
 • Πρακτικά παραδείγματα

Εκπαίδευση σε Επώνυμα Συστήματα Ασφάλειας, Δικτύων και Επικοινωνιών

Η Netsquare μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης για τα όλες τις επώνυμες λύσεις που εμπορεύεται στους υπεύθυνους πληροφοριακών συστημάτων του πελάτη. Η εκπαίδευση γίνεται σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές υλοποίησης, ώστε να αξιοποιηθεί στο έπακρο κάθε υποσύστημα από τα προϊόντα που έχουν προμηθευτεί. Η Netsquare έχει στόχο να διδάξει στο κοινό όλες τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποδοτική και αποτελεσματική ανάπτυξη μίας λύσης, μεγιστοποιώντας τις επενδύσεις που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί. Παρόλο που η απόκτηση βαθιάς γνώσης σε ένα νέο σύστημα είναι συνήθως δύσκολη και σύνθετη, η Netsquare λόγω μεγάλης εμπειρίας μπορεί να μετατρέψει απλούς μηχανικούς με γνώσεις και ταλέντο, σε ειδικούς διαχείρησης των συγκεκριμένων προϊόντων.

Η ομάδα των στελεχών της Netsquare που προσφέρει την τεχνική εκπαίδευση συνδυάζει βαθιά γνώση των λύσεων που εμπορεύεται με εκτενή εμπειρία στο σχεδιασμό λύσεων σε πελάτες και την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν. Όλα τα μαθήματά μας διδάσκονται από ειδικούς συστημάτων με χρόνια εμπειρία σε τεχνική υποστήριξη έχοντας βαθιά γνώση των προϊόντων, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν όχι μόνο να μάθουν πώς να τα ρυθμίσουν, αλλά και πώς να αποφύγουν συνηθισμένα λάθη στην υλοποίηση των λύσεων. Η Netsquare προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης συμπληρώνοντας τις δεξιότητες και τις γνώσεις των πελατών με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται πολύπλοκα συστήματα πληροφορικής με επιτυχία, χωρίς να χρειάζονται βοήθεια από τον κατασκευαστή για θέματα παραμετροποίησης καθώς και να αποκτήσουν τη δυνατότητα ανεύρεσης προβλημάτων σε αυτά (troubleshooting).

Λεπτομέρειες:

 • Λογικό κόστος
 • Εισηγητές με εμπειρία πολλών ετών
 • Σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα
 • Εκπαιδευτική εμπειρία υψηλού επιπέδου
 • Γνώση των τελευταίων βέλτιστων πρακτικών της αγοράς
 • Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, εξοικονομώντας πολλές ώρες διαχείρισης
 • Βελτιωμένη απόδοση των λύσεων, έχοντας ως αποτέλεσμα πολύ λιγότερες κλήσεις που αφορούν υποστήριξη
 • Εκμάθηση εξειδικευμένων διαδικασιών για υποστήριξη των προϊόντων
 • Εκπαίδευση στην ανάγνωση των αρχείων συμβάντων (logs)
 • Βελτίωση της κατανόησης και υιοθέτηση όλων των διαθέσιμων τεχνολογιών από τα προϊόντα
 • Μεγιστοποίηση της επένδυση και διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών

Εξατομικευμένη Εκπαίδευση

Η Netsquare προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής, συμπληρώνοντας τις δεξιότητες και τις γνώσεις των υπευθύνων πληροφοριακών συστημάτων των πελατών, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται οι ίδιοι σύνθετα συστήματα πληροφορικής με επιτυχία. Συζητήστε μαζί μας για ποιό ακριβώς θέμα ενδιαφέρεστε να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας και θα βρούμε μία μέθοδο να το επιτύχουμε.

Η εκπαιδεύσεις που προσφέρει η Netsquare είναι για τον έμπειρο χρήστη που θέλει να διευρύνει τις γνώσεις του σε σχέση με κάποιο γνωσιολογικό αντικείμενο πληροφορικής με εξειδίκευση την ασφάλεια, τα δίκτυα και τις επικοινωνίες. Η εκπαίδευση προφέρονται σε πολύ μικρές ομάδες ανθρώπων, επιτρέποντας υψηλό επίπεδο εξατομίκευσης και αλληλεπίδρασης με τον εκπαιδευτή ανεβάζοντας την εκπαιδευτική εμπειρία σε ένα πραγματικά υψηλό επίπεδο.

Λεπτομέρειες:

 • Λογικό κόστος
 • Εισηγητές με εμπειρία πολλών ετών
 • Γνώση των τελευταίων βέλτιστων πρακτικών της αγοράς
 • Γνώση πολλαπλών λύσεων διαφόρων κατασκευαστών
 • Γνώση επιχειρησιακών αναγκών σε σχέση με τη πληροφορική
 • Σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα
 • Εκπαιδευτική εμπειρία υψηλού επιπέδου

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

Αναζητήστε μια λύση της Netsquare