ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΑΣ ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ

Ασφάλεια Τερματικών - Malware / Ransomware

Η αποτελεσματική προστασία των τερματικών συσκευών είναι η πιο σημαντική διαδικασία ασφάλειας

Προστασία Τερματικών Επόμενης Γενιάς από κάθε Κίνδυνο (NextGen Antimalware Protection)

Ένα καλό σύστημα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό όπως ιούς, trojans, worms, spyware, exploits, ransomware και πιθανώς ανεπιθύμητες εφαρμογές (PUA – Potentially Unwanted Applications) σε επίπεδο τερματικού, είναι αναγκαία ώστε να μπορεί να υπάρχει αποτελεσματική προστασία αφού πλέον πολλοί από τους υπολογιστές βρίσκονται συνεχώς εκτός των περιμετρικών συστημάτων ασφαλείας.

Μάθετε Περισσότερα

Έλεγχος Συσκευών, Ταξινόμηση και Έλεγχος Δεδομένων (Device and Data Control, Data Classification)

Τα συστήματα ελέγχου τερματικών για εξωτερικές συσκευές και διαρροή ευαίσθητων δεδομένων (DLP – Data Loss Prevention) βοηθούν στη μείωση του ρίσκου απώλειας δεδομένων από απόπειρες διαρροής ευαίσθητων δεδομένων (DLP) όπως προσωπικών δεδομένων ή εμπιστευτικών εταιρικών εγγράφων, παρέχοντας παράλληλα πλήρη έλεγχο αποσπώμενων συσκευών όπως κλειδιών USB, φορητών σκληρών δίσκων και συσκευών ασύρματης δικτύωσης.

Μάθετε Περισσότερα

Έλεγχος Περιήγησης Ιστοσελίδων και Εφαρμογών (Web & Application Control)

Τα συστήματα ασφάλειας τερματικών μπορούν να σταματήσουν τις διαδικτυακές απειλές και να κρατήσουν τους χρήστες ασφαλείς από κακόβουλες ιστοσελίδες και ταυτόχρονα επιτρέπει τον έλεγχο όλων των εφαρμογών ακόμα και αν τα τερματικά βρίσκονται εκτός περιμέτρου.

Μάθετε Περισσότερα

Προστασία Τερματικών Επόμενης Γενιάς από κάθε Κίνδυνο (NextGen Antimalware Protection)

Ένα καλό σύστημα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό σε επίπεδο τερματικού είναι απολύτως αναγκαίο ώστε να μπορεί να υπάρχει αποτελεσματική προστασία, εξασφαλίζοντας πως όλοι οι υπολογιστές θα παραμείνουν χωρίς ιούς, trojans, worms, spyware, exploits, ransomware και πιθανώς ανεπιθύμητες εφαρμογές (PUA – Potentially Unwanted Applications) ακόμα και άν βρεθούν εκτός των περιμετρικών συστημάτων ασφαλείας.

Το τελευταίο καιρό οι απειλές γίνονται πολύ πιο σύνθετες, οπότε εισερχόμαστε σε μία νέα εποχή στην προστασία τερματικών αφού πλέον τα συστήματα προστασίας είναι σημαντικό να διαθέτουν τεχνολογίες επόμενης γενιάς όπως signatureless, anti-exploit και anti-ransomware για την αποτροπή και τον καθαρισμό κακόβουλου λογισμικού που είναι πραγματικά πολύ εξελιγμένο και ξεπερνά τις παραδοσιακές μεθόδους πολύ εύκολα και διαπερνά οποιοδήποτε μέτρο προστασίας.

Λεπτομέρειες:

 • Κοινή Κονσόλα Διαχείρισης που δίνει άμεση εικόνα της κατάστασης ασφάλειας για κάθε υπολογιστή
 • Μείωση του Χρόνου Εγκατάστασης για τη διαχείριση, ενημέρωση και εφαρμογή της πολιτικής ασφαλείας σε υπολογιστές
 • Προληπτική Αντιμετώπιση Αδυναμιών Λειτουργικού Συστήματος, επιτρέποντας την επικοινωνία μόνο σε εγκεκριμένες εφαρμογές αν αυτό είναι αναγκαίο
 • Τεχνολογία Ελέγχου Checksum που εμποδίζει τις επιθέσεις κατά εφαρμογών και πλαστοπροσωπίας
 • Τεχνολογίες επόμενης γενιάς για την προστασία έναντι εξελιγμένων απειλών 0-day που δεν είναι ακόμα γνωστές
 • Ειδικές τεχνολογίες αποτροπής ransomware
 • Δυνατότητες εντοπισμού της αιτίας ενός προβλήματος (root-cause analysis)

Έλεγχος Συσκευών, Ταξινόμηση και Έλεγχος Δεδομένων (Device and Data Control, Data Classification)

Τα συστήματα ελέγχου τερματικών για εξωτερικές συσκευές και διαρροή ευαίσθητων δεδομένων (DLP – Data Loss Prevention) βοηθούν στη μείωση του ρίσκου απώλειας δεδομένων από απόπειρες διαρροής ευαίσθητων δεδομένων (DLP) όπως προσωπικών δεδομένων ή εμπιστευτικών εταιρικών εγγράφων, παρέχοντας παράλληλα πλήρη έλεγχο αποσπώμενων συσκευών όπως κλειδιών USB, φορητών σκληρών δίσκων και συσκευών ασύρματης δικτύωσης.

Επιπλέον, μέσω της ταξινόμησης δεδομένων (data classification) τα συστήματα ελέγχου διαρροής ευαίσθητων δεδομένων (DLP – Data Loss Prevention) έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα αφού γίνεται αμέσως γνωστό αν κάποιο αρχείο έχει διαρρεύσει εκτός της περιμέτρου σε σε κάποιο αποσπώμενο μέσο αποθήκευσης οπότε η εταιρία είναι σε θέση να κάνει καλή διαχείριση των δεδομένων της δηλαδή της περιουσίας της. Ιδιαιτέρως, λόγω των νέων διατάξεων που μπαίνουν σε λειτουργία πολύ σύντομα στην Ευρώπη, η παραπάνω προστασίες είναι το ελάχιστο που πρέπει οι εταιρίες να εφαρμόζουν για να μη βρεθούν προ εκπλήξεως με πολύ μεγάλες συνέπειες κακοδιαχείρισης προσωπικών δεδομένων.

Λεπτομέρειες:

 • Εντοπισμός ή Απαγόρευση μη Εξουσιοδοτημένης Χρήσης Αποσπώμενων Αποθηκευτικών Συσκευών, οπτικών οδηγών μέσων (media drives) και πρωτοκόλλων ασύρματης δικτύωσης
 • Εξουσιοδότηση Συγκεκριμένων Μέσων USB για υψηλόβαθμα στελέχη και να απαγόρευση χρήσης για οποιονδήποτε άλλον
 • Αποτροπή Διαρροής Ευαίσθητων Δεδομένων (DLP) σε αποσπώμενες συσκευές, προγραμμάτων περιήγησης, χρηστών ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων και άλλων εφαρμογών
 • Προστασία Δεδομένων που συμπεριλαμβάνουν τραπεζικούς λογαριασμούς, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης κλπ. μέσω ειδικής ταξινόμησης των δεδομένων (data classification)
 • Δυνατότητες αυτόματης ταξινόμησης αρχείων βάσει ειδικών κανόνων
 • Εντοπισμός ή Απαγόρευση μεταφοράς αρχείων με προτροπές συστήματος προς το χρήστη
 • Έλεγχος Αποφάσεων των Τελικών Χρηστών στις Προτροπές Συστήματος σε μία κεντρική κονσόλα διαχείρισης

Έλεγχος Περιήγησης Ιστοσελίδων και Εφαρμογών (Web & Application Control)

Το διαδίκτυο είναι η βασική πηγή διασποράς κακόβουλου λογισμικού και απειλών που γίνονται καθημερινά ολοένα πιο περίπλοκες και προηγμένες. Οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις έχουν διαμορφώσει ένα νέο ψηφιακό κόσμο ο οποίος έχει επιφέρει πραγματική επανάσταση στην κοινωνία μας. Στη σημερινή εποχή, τα τερματικά είναι διαρκώς εκτός της περιμέτρου της επιχείρησης οπότε για να είμαστε σίγουροι ότι η εταιρία είναι ασφαλής όταν αυτά επιστρέψουν, θα πρέπει να υπάρχει τοπική προστασία υψηλού επιπέδου και η δυνατότητα ενημέρωσης των συστημάτων στην εταιρία αν κάτι αλλάξει στην κατάστασή τους.

Τα σύγχρονα συστήματα ασφάλειας τερματικών μπορούν να σταματήσουν τις διαδικτυακές απειλές και να κρατήσουν τους χρήστες ασφαλείς από κακόβουλες ιστοσελίδες και επίσης ο έλεγχος εφαρμογών επιτρέπει τον έλεγχο όλων των εφαρμογών που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα ασφαλείας ή νομικά ζητήματα, ακόμα και αν τα τερματικά βρίσκονται εκτός περιμέτρου.

Λεπτομέρειες:

 • Προηγμένη αυτόματη ανίχνευση κακόβουλων ιστοσελίδων στο τερματικό
 • Φίλτρο διευθύνσεων URL για άμεση προστασία από κακόβουλες ιστοσελίδες που επιθυμεί η ίδια η επιχείρηση
 • Υποστήριξη όλων των προγραμμάτων περιήγησης (IE, Firefox, Safari, Chrome, Opera)
 • Εύκολη ανίχνευση χιλιάδων εφαρμογών σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες με συνεχείς ενημερώσεις
 • Εύκολη προτυποποίηση (standardization) ενός κοινού προγράμματος περιήγησης ή περιορισμού του λογισμικού που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην εταιρία για διάφορους λόγους όπως P2P, Torrent κ.ά.
 • Δυνατότητα αλλαγής πολιτικής ακόμα και αν τα τερματικά βρίσκονται εκτός εταιρίας

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

Αναζητήστε μια λύση της Netsquare