ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΧΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

Σχεδιασμός & Υλοποίηση Συστημάτων

Υπηρεσίες με στόχο την αποτελεσματικότητα της επένδυσης για ένα πληροφοριακό σύστημα

Αρχιτεκτονική και Σχεδιασμός Συστημάτων

Η Netsquare έχει αποδεδειγμένες ικανότητες να σχεδιάζει λύσεις τεχνολογικής ανάπτυξης που αποφέρουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Οι έμπειροι αναλυτές μας μπορούν να εντοπίσουν συγκεκριμένους τομείς όπου μια προσαρμοσμένη λύση θα δημιουργήσει τη μέγιστη απόδοση επένδυσης.

Μάθετε Περισσότερα

Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Οι σημερινές επιχειρήσεις εξαρτώνται από την τεχνολογία για την παροχή ζωτικών υπηρεσιών στους υπαλλήλους και στους πελάτες τους. Η συνεργασία με τη Netsquare για την υλοποίηση και τη βελτιστοποίηση των τεχνολογικών σας δυνατοτήτων σας θα διασφαλίσει ότι η αλλαγή που θα γίνει θα είναι πάντα προς το καλύτερο.

Μάθετε Περισσότερα

Αρχιτεκτονική και Σχεδιασμός Συστημάτων

Οι εταιρείες εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την τεχνολογία για να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Η θέση τους στην αγορά, η ικανοποίηση των πελατών και η αποδοτικότητα του κόστους συχνά καθοδηγούνται από την τεχνολογική κατεύθυνση και τις επενδύσεις τους. Η Netsquare έχει αποδεδειγμένες ικανότητες να σχεδιάζει λύσεις τεχνολογικής ανάπτυξης που αποφέρουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Οι έμπειροι αναλυτές μας μπορούν να εντοπίσουν συγκεκριμένους τομείς όπου μια προσαρμοσμένη λύση θα δημιουργήσει τη μέγιστη απόδοση επένδυσης.

Συνεργαζόμενοι με τους πελάτες μας σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού, παρέχουμε με συνέπεια τα αποτελέσματα που περιγράφονται λεπτομερώς στη φάση της συλλογής πληροφοριών. Αυτό μας επιτρέπει να παρέχουμε έγκαιρα και προϋπολογισμό της επένδυσης σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις μίας επιχείρησης.

Λεπτομέρειες:

 • Αξιολόγηση, σχεδιασμός, σταδιοποίηση, ενσωμάτωση, διαμόρφωση και καλή προετοιμασία για υλοποίηση
 • Ένα σωστά σχεδιασμένο σύστημα βοηθά την επεξεργασία και την κατανόηση εκλεπτυσμένων πτυχών του συστήματος
 • Η ανάπτυξη του συστήματος γίνεται αποτελεσματική αφού ένα σύστημα που έχει σχεδιαστεί σωστά, μπορεί να υλοποιηθεί πολύ γρηγορότερα και πολύ πιο σωστά αφού όλα τα θέματα είναι κατανοητά χωρίς περαιτέρω συζήτηση και ανάλυση
 • Ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα συμβάλλει στην έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων σε κρίσιμες περιοχές, εάν υπάρχουν
 • Καλύτερη ποιότητα αναφορών
 • Το σύστημα μπορεί να υποδεχτεί εύκολες τροποποιήσεις

Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων

Οι σημερινές επιχειρήσεις εξαρτώνται από την τεχνολογία για την παροχή ζωτικών υπηρεσιών στους υπαλλήλους και στους πελάτες τους. Εάν η εταιρεία σας χρειάζεται καλύτερη απόδοση, διαθεσιμότητα, αξιοπιστία, ασφάλεια ή κλιμάκωση δικτύου, η ομάδα των έμπειρων συμβούλων πληροφορικής μπορεί να προσφέρει τα αποτελέσματα που απαιτεί η επιχείρησή σας. Με άξονα δράσης την υψηλή τεχνογνωσία και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της Netsquare, εκτιμάται η υπάρχουσα υποδομή και οι ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος του εκάστοτε πελάτη, ώστε να υλοποιούνται οι κατάλληλες λύσεις. Κατά της διάρκεια υλοποίησης ενός πληροφοριακού συστήματος, ενσωματώνουμε τις κατάλληλες συσκευές, λύσεις, εφαρμογές και απαραίτητες αλλαγές για τη βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησής σας, έτσι ώστε σύντομα να μπορέσετε να κερδίσετε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ένα νέο πληροφοριακό σύστημα επηρεάζει πολύ την απόδοση μίας επιχείρησης. Η συνεργασία με τη Netsquare για την υλοποίηση και τη βελτιστοποίηση των τεχνολογικών σας δυνατοτήτων σας θα διασφαλίσει ότι η αλλαγή που θα γίνει θα είναι πάντα προς το καλύτερο. Σχεδιάζουμε συστήματα που είναι πλήρως προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας είτε σκοπεύετε να εγκαταστήσετε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα ή ακόμα και αν θέλετε να βελτιστοποιήσετε το υπάρχον. Η μεθοδολογία που ακολουθούμε είναι να υλοποιούμε συστήματα με μια επιχειρησιακή προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τις στρατηγικές σας επιλογές εμπλέκοντας τη διοίκηση, τους βασικούς ενδιαφερόμενους και τους χρήστες ενός συστήματος. Οι μέθοδοί μας βασίζονται στην καινοτόμο διαχείριση αλλαγών και στην τεχνογνωσία βελτίωσης μίας διαδικασίας. Συνεργαζόμαστε στενά μαζί σας για τη διαχείριση όλων των φάσεων υλοποίησης ενός συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της λήψης αποφάσεων, της επικοινωνίας, της διαμόρφωσης, της δοκιμής, της κατάρτισης, της μετάβασης, της σταθεροποίησης και της βελτιστοποίησης.

Λεπτομέρειες:

 • Βελτίωση της απόδοσης και της παραγωγικότητας, επειδή ένα καλό πληροφοριακό σύστημα βοηθά στη γρήγορη ανάκτηση πληροφοριών
 • Συμμόρφωση με τη νομοθεσία, κάτι το οποίο είναι εφικτό μόνο μόνο με τη λειτουργία ενός καλού συστήματος διαχείρισης πληροφοριών
 • Ελαχιστοποίηση των Κινδύνων Διαδικασίας Επίλυσης Διαφορών
 • Προστασία πληροφοριών ζωτικής σημασίας πληροφορίες από καταστροφή
 • Υποστήριξη της λήψης αποφάσεων διασφαλίζοντας ότι η διοίκηση διαθέτει τις πληροφορίες που χρειάζονται όταν τις χρειάζονται
 • Διατήρηση της εταιρικής μνήμης η οποία είναι ένα αναντικατάστατο περιουσιακό στοιχείο που συχνά παραβλέπεται, αφού κάθε μέρα δημιουργούνται αρχεία τα οποία θα μπορούσαν να ξαναχρησιμοποιηθούν για μελλοντικές αποφάσεις και νέους σχεδιασμούς
 • Βελτίωση της επιχειρηματικής ευελιξίας επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να προσαρμόζουν τις ροές εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες
 • Καλύτερη ορατότητα παρακολουθώντας την απόδοση των επιχειρηματικών διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

Αναζητήστε μια λύση της Netsquare