ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κανονιστική Συμμόρφωση

Μπορούμε να βοηθήσουμε στη κανονιστική συμμόρφωση μίας εταιρίας με συγκεκριμένες λύσεις

Συμμόρφωση με πρότυπα Ελεγκτικής Παρακολούθησης (Compliance to Auditing Standards)

Με την εφαρμογή συγκεκριμένων προτύπων που αναφέρονται στην Ελεγκτική Παρακολούθηση (Auditing) αποδεικνύετε στην επιχείρηση εσωτερικά και στους υποψήφιους πελάτες σας οτι λαμβάνετε πολύ σοβαρά τους εσωτερικούς ελέγχους και ότι έχετε μία ουσιαστική προσέγγιση για την ικανοποίηση των αναγκών τους.

Μάθετε Περισσότερα

Συμμόρφωση με Πρότυπα Ασφαλείας (Compliance to Security Standards)

Οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν πολύπλευρο ρίσκο στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον αφού εκτός των συχνά εμφανιζόμενων απειλών που καλείται να αντιμετωπίσει μια εταιρεία, χρειάζεται και να συμμορφωθεί με διάφορα πρότυπα ασφαλείας όπως ISO27001, HIPAA ή PCI-DSS.

Μάθετε Περισσότερα

Συμμόρφωση με πρότυπα Ελεγκτικής Παρακολούθησης (Compliance to Auditing Standards)

Με την εφαρμογή συγκεκριμένων προτύπων που αναφέρονται στην Ελεγκτική Παρακολούθηση (Auditing) αποδεικνύετε στην επιχείρηση εσωτερικά και στους υποψήφιους πελάτες σας οτι λαμβάνετε πολύ σοβαρά τους εσωτερικούς ελέγχους και ότι έχετε μία ουσιαστική προσέγγιση για την ικανοποίηση των αναγκών τους. Οργανισμοί που παρέχουν εξωτερικές υπηρεσίες σε πελάτες πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα Statement on Auditing Standards (SAS-70) ή Statement on Standards for Attestation Engagements (SSAE-16) και άλλα.

Η Netsquare μπορεί αποτελεσματικά να σας παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα ώστε να εφαρμόσετε αποτελεσματικά τα παραπάνω πρότυπα στα συστήματα της εταιρείας σας.

Λεπτομέρειες:

  • Απεικόνιση πληροφοριών και έλεγχος για Ελεγκτική Παρακολούθηση (Διαχείρηση Αρχείων Συμβάντων και Καταγραφής, Επιχειρησιακή Νοημοσύνη κ.α.)
  • Ελεγκτική Παρακολούθηση Επικοινωνιών (Έννομη Παρακολούθηση (Lawful Interception), Αρχειοθέτηση Ηλ. Αλληλογραφίας (Email Archiving for Retention), Αρχειοθέτηση Fax κ.ά.)

Συμμόρφωση με Πρότυπα Ασφαλείας (Compliance to Security Standards)

Οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν πολύπλευρο ρίσκο στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον. Εκτός των συχνά εμφανιζόμενων απειλών (ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία, ιοί, κακόβουλοι χρήστες κλπ) που καλείται να αντιμετωπίσει μια εταιρεία, χρειάζεται και να συμμορφωθεί με διάφορα πρότυπα ασφαλείας όπως ISO27001, HIPAA ή PCI-DSS.

Η τήρηση αυτών των κανονισμών μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα υψηλού κόστους όταν γίνεται έκ των υστέρων, οπότε η Netsquare μπορεί προληπτικά να σας παρέχει όλα τα απαραίτητα συστήματα για την πλήρη συμμόρφωση με τα παραπάνω πρότυπα. Τα συστήματα αυτά αναφέρονται παρακάτω.

Λεπτομέρειες:

  • Συστήματα Ασφάλειας Πληροφοριών (Τείχος προστασίας, Σύστημα Προστασίας από Εισβολές, Προστασία από Διαρροή Ευαίσθητων Δεδομένων, Κρυπτογράφηση Δεδομένων κ.α.)
  • Ασφαλής Συνδεσιμότητα (Ιδιωτική Εικονική Δικτύωση VPN για χρήστες, γραφεία, ασφαλές B2B κ.α.)
  • Έλεγχος και Απεικόνιση Πληροφοριών  (Περιβαλλοντική απεικόνιση, Διαχείριση Αρχείων Συμβάντων, Επιχειρησιακή Νοημοσύνη κ.α.)
  • Βιομετρικά (Έλεγχος ασφαλούς πρόσβασης, Διμερής Ταυτοποίηση, Απλούστευση Εισόδου κ.ά.)
  • Ασφαλής Επικοινωνία (Ασφαλείς υπηρεσίες VoIP, Κρυπτογράφηση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας, Ασφαλής Αρχειοθέτηση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας)
  • Ανάκτηση από καταστροφή (Αντίγραφα Ασφαλείας, Συγχρονισμός Αρχείων Ασφαλείας στο Σύννεφο κ.α.)

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

Αναζητήστε μια λύση της Netsquare