ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ

Ξενοδοχειακές Μονάδες

Ειδικές υποδομές για Ξενοδοχεία για αναβάθμιση των υπηρεσιών τους

Εικονικές Μισθωμένες Συνδέσεις / SD-WAN (SD-WAN Virtual Leased Line)

Η τεχνολογία Virtual Leased Line είναι η ένωση περισσότερων από μιας συνδέσεων χαμηλού κόστους σε μια εικονική μισθωμένη γραμμή, που διαθέτει επαγγελματική ταχύτητα και αξιοπιστία.

Μάθετε Περισσότερα

Κατανομή Φορτίου Συνδέσεων Internet / SD-WAN (SD-WAN Load Balancing)

Ειδικοί δρομολογητές SD-WAN που σας επιτρέπουν να αποκτήσετε τον πλήρη έλεγχο των διαδικτυακών συνδέσεων και να επιτύχετε ασύγκριτη σύνδεση στο Internet. Κατανομή δικτυακού φορτίου με καινοτόμους αλγόριθμους και εξελιγμένες δυνατότητες Bonding.

Μάθετε Περισσότερα

Ασφαλής Ασύρματη Δικτύωση (Secure Wireless)

Πρόκειται για μια νέα προσέγγιση που απλοποιεί τη λειτουργία ενός ασφαλούς και αξιόπιστου ασύρματου δικτύου σε συνδυασμό με ένα σύστημα ενοποιημένης ασφάλειας (UTM) ή ένα σύστημα διαχείρισης στο Cloud και ειδικά σημεία ασύρματης πρόσβασης (access points), κατάλληλο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Μάθετε Περισσότερα

Εικονικοποίηση Υποδομών (System Virtualization)

Η Εικονικοποίηση μειώνει το συνολικό κόστος εγκατάστασης και συντήρησης και βοηθούν στη δημιουργία μία αρτιότερης τεχνολογικά υποδομής με τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας, καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και ευκολότερη αποκατάσταση βλαβών που ενδέχεται να προκύψουν.

Μάθετε Περισσότερα

Εικονικές Μισθωμένες Συνδέσεις / SD-WAN (SD-WAN Virtual Leased Line)

Οι ανάγκες δικτύωσης των σύγχρονων επιχειρήσεων ολοένα γίνονται μεγαλύτερες. Επιπλέον, οι συνδέσεις broadband επαγγελματικών προδιαγραφών που προσφέρονται παραδοσιακά, όπως οι μισθωμένες γραμμές, διαθέτουν χαμηλές ταχύτητες και δυσανάλογα υψηλό κόστος σε σχέση με τεχνολογίες όπως η DSL. Γι αυτό, αναπτύχθηκε η τεχνολογία Virtual Leased Line είναι η ένωση περισσότερων από μιας συνδέσεων χαμηλού κόστους σε μια εικονική μισθωμένη γραμμή, που διαθέτει επαγγελματική ταχύτητα και αξιοπιστία.

Η τεχνολογία Virtual Leased Line βασίζεται σε ειδικά συστήματα και αλγόριθμους που ελέγχουν έξυπνα τη διαμοίραση των δεδομένων σε κάθε επιμέρους γραμμή και την ανασύνθεσή τους σε μια ενιαία σύνδεση. Ο διαμοιρασμός των πακέτων δεδομένων στις επιμέρους συνδέσεις γίνεται δυναμικά, μέσω του συστήματος adaptive self-tuning, αναλόγως της διαθεσιμότητας, της ποιότητας, της απόκρισης και της χωρητικότητας των επιμέρους συνδέσεων κάθε στιγμή. Η τεχνολογία Virtual Leased Line υποστηρίζει την αυτόματη συμπίεση των δεδομένων που αποστέλλονται και που λαμβάνονται στην εικονική μισθωμένη γραμμή, εξοικονομώντας bandwidth και βελτιώνοντας περαιτέρω την απόδοση του εταιρικού δικτύου.

Λεπτομέρειες:

 • Αποτελεσματικό bonding πολλαπλών συνδέσεων διαφορετικού είδους συμπεριλαμβανομένων 3G, 4G
 • Πλήρης ανεξαρτησία από τηλεπικοινωνιακούς παρόχους
 • Ευκολία στην ανάπτυξη και τη διαχείριση
 • Χαμηλό κόστος κτήσης – συντήρησης
 • Εξελιγμένη δυναμική κατανομή φορτίου (Dynamic QoS)
 • Καλύτερη απόδοση και αποτελέσματα από τις επιμέρους συνδέσεις λόγω συμπίεσης  σε πραγματικό χρόνο (Real time Data Compression)
 • Εξελιγμένες δυνατότητες WAN Optimization όπως Adaptive TCP tuning, Advanced congestion control, Jumbo Frames, TCP-split, Stochastic fairness queuing, Active Queue Management (AQM), Packet Loss mitigation, Packet Order Correction (POC), TCP Deduplication και άλλα

Κατανομή Φορτίου Συνδέσεων Internet / SD-WAN (SD-WAN Load Balancing)

Ειδικοί δρομολογητές SD-WAN που σας επιτρέπουν να αποκτήσετε τον πλήρη έλεγχο των διαδικτυακών συνδέσεων και να επιτύχετε ασύγκριτη σύνδεση στο Internet. Κατανομή δικτυακού φορτίου με καινοτόμους αλγόριθμους και εξελιγμένες δυνατότητες Bonding. Λύση με βέλτιστη τιμή για την απόδοση του στην κατανομή δικτυακού φορτίου, με εξειδικευμένους και καινοτόμους αλγόριθμους για αυτό και εξελιγμένες δυνατότητες για VPN Bonding. Μέσω ειδικών κανόνων τα συστήματα μπορούν να προσαρμοστούν για να ελέγξουν την προτεραιότητα των δεδομένων με πολύ μεγάλη ακρίβεια βελτιστοποιώντας τη διακίνηση των δεδομένων βάσει των συγκεκριμένων αναγκών που υπάρχουν.

Η Netsquare έχει στη διάθεσή της πολλές επιλογές για τη συγκεκριμένη υπηρεσία και η επιλογή μπορεί να γίνει με βάση την ταχύτητα της σύνδεσης, το κόστος και τη διαθεσιμότητα. Μέσω του συνδυασμού πολλαπλών γραμμών διαφορετικού είδους και ταχύτητας μπορούμε να επιτύχουμε πλήρη εφεδρεία διαδικτυακών συνδέσεων (internet link redundancy), διαδικτυακή εξισορρόπηση φορτίου (wan load balancing) και υψηλή διαθεσιμότητα (high availability). Η παραμετροποίηση για μία τέτοια λύση δεν είναι σύνθετη και δεν χρειάζεται να αφιερωθεί πολύς χρόνος για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση. Μέσω της τεχνολογίας διαδικτυακής εξισορρόπησης φορτίου, πλέον η διακίνηση σημαντικών δεδομένων και η χρήση σημαντικών εφαρμογών μπορούν να έχουν την προτεραιότητα και την ποιότητα που απαιτείται.

Λεπτομέρειες:

 • Ευκολία στην ανάπτυξη και τη διαχείριση
 • Χαμηλό κόστος κτήσης – συντήρησης
 • Εξελιγμένη διαδικτυακή κατανομή φορτίου με διαφορετικές μεθόδους
 • Καλύτερη απόδοση και αποτελέσματα από τις συνδέσεις
 • Αποτελεσματικός συνδυασμός πολλαπλών συνδέσεων διαφορετικού είδους
 • Εξασφαλίζει ότι σε περίπτωση απώλειας μιας σύνδεσης θα έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο με τις άλλες, με αυτόματο τρόπο.
 • Δυνατότητα χρήσης γραμμών και διαμοιρασμού υπηρεσιών  ανάλογα με τον φόρτο κάθε γραμμής.
 • Προαιρετική εφεδρεία σε γραμμές 3G, 4G
 • Έχει αντικαταστήσει επιτυχώς κυκλώματα μισθωμένης γραμμής.
 • Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω Web και εφαρμογής σε κινητό.
 • Προαιρετικά μπορούν να διαχειριστούν εξειδικευμένα ασύρματα δίκτυα με χαμηλό κόστος και εύκολη συντήρηση
 • Μπορούν να δώσουν λύση σε απαιτητικές εφαρμογές για τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και τη βιομηχανία

Ασφαλής Ασύρματη Δικτύωση (Secure Wireless)

Πρόκειται για μια νέα προσέγγιση που απλοποιεί τη λειτουργία ενός ασφαλούς και αξιόπιστου ασύρματου δικτύου σε συνδυασμό με ένα σύστημα ενοποιημένης ασφάλειας (UTM) ή με διαχείριση εξ’ ολοκλήρου στο Cloud και ειδικά σημεία ασύρματης πρόσβασης (access points), κατάλληλο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εξασφαλίζοντας την αξιόπιστη ασύρματη πρόσβαση όλων των χρηστών σε ένα δίκτυο, με κεντρική διαχείριση και μεγάλη ασφάλεια.

Πρόκειται για μία πολύ εύκολα διαχειρίσιμη λύση που λειτουργεί απευθείας χωρίς επιπλέον συσκευές ή πολύπλοκες ρυθμίσεις. Το σύστημα χρησιμοποιεί την πιο προηγμένη κρυπτογράφηση και υποστηρίζει ολα τα διαθέσιμα πρότυπα ταυτοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του WPA2-Enterprise, σε συνδυασμό με το πρότυπο IEEE 802.1X (ταυτοποίηση RADIUS). Το σύστημα υποστηρίζει κουπόνια επισκεπτών για καθημερινή ή εβδομαδιαία πρόσβαση, ειδική διαχείριση εύρους ζώνης συγκεκριμένων χρηστών (QoS), φιλτράρισμα ακατάλληλου περιεχομένου, ειδικές σελίδες hotspot που προσαρμόζονται και πολλά άλλα.

Λεπτομέρειες:

 • Απλή και εύκολη ανάπτυξη και παραμετροποίηση
 • Δυνατότητα κάλυψης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
 • Κεντρική διαχείριση όλων των σημείων πρόσβασης
 • Δεν απαιτείται καμμία παραμετροποίηση τοπικά στα σημεία πρόσβασης
 • Δυνατότητα fast roaming κατά τη διαρκή μετακίνηση
 • Δυνατότητα για πολλαπλά Σημεία Πρόσβασης SSIDs
 • Εξελιγμένα χαρακτηριστικά επισκεπτών και λειτουργίας hotspot για έλεγχο της υπηρεσίας
 • Χαμηλό κόστος κτήσης και συντήρησης
 • Αυτόματη επιλογή καναλιών για μέγιστη απόδοση
 • Υποστήριξη όλων των σύγχρονων standards υψηλών ταχυτήτων όπως 802.11ac και 802.11n
 • Δυνατότητες αποτροπής ασύρματων εισβολών (Wireless Intrusion Prevention System / WIPS)

Εικονικοποίηση Υποδομών (Virtualization of Infrastructures)

Η Εικονικοποίηση προσφέρει εξαιρετικά οφέλη που μειώνουν το συνολικό κόστος εγκατάστασης και συντήρησης και βοηθούν στη δημιουργία μία αρτιότερης τεχνολογικά υποδομής με τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας, καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και ευκολότερη αποκατάσταση βλαβών που ενδέχεται να προκύψουν. Μέσω της εικονικοποίησης μειώνεται τόσο ο αριθμός όσο και οι τύποι των συστημάτων που απαιτούνται για τη λειτουργία του περιβάλλοντος σας, θέτοντας τις σωστές βάσεις για πολύ πιο αποτελεσματική διαχείριση.

Στη Netsquare αξιοποιούμε τη δύναμη της εικονικοποίησης για να επιτρέψουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε όλους τους διακομιστές και το δίκτυο γενικότερα. Μέσω των αποδεδειγμένων μεθόδων που ακολουθούμε για τη πλήρη μετάβαση σε συνθήκες εικονικοποίησης και ενοποίηση όλων των συστημάτων, βοηθάμε την επιχείρησή σας να βελτιστοποιήσει τη συνολική απόδοση και αποτελεσματικότητα. Η Netsquare μέσω της πείρας που έχει αποκτήσει σε τεχνολογίες δικτύων, διακομιστών, συστημάτων αποθήκευσης και συστημάτων ασφαλείας, καθώς και των πολλών επιτυχημένων έργων που έχει φέρει σε πέρας, είναι σε θέση να υλοποιήσει και να αναλάβει στη συνέχεια την υποστήριξη λύσεων εικονικοποίησης κάθε βεληνεκούς.

Λεπτομέρειες:

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας
 • Yψηλή διαθεσιμότητα
 • Ευκολία στη χρήση και την ανάπτυξη
 • Bέλτιστη αξιοποίηση των πόρων
 • Ανεξαρτητοποίηση από το hardware
 • Kεντρικό περιβάλλον διαχείρισης
 • Βελτίωση της συνολικής ασφάλειας
 • Περιορισμός των επενδύσεων σε υποδομές
 • Περιορισμός λειτουργικών εξόδων
 • Εξασφάλιση επιχειρηματικής συνέχειας
 • Λιγότερα σημεία διαχείρισης
 • Αυξημένη κατανομή μεταξύ εφαρμογών
 • Μεγαλύτερη ευκινησία σε όλη την υποδομή
 • Τυποποίηση
 • Μειωμένο αποτύπωμα υποδομής
 • Κοινόχρηστοι πόροι διακομιστών, αποθήκευσης και πόρων δικτύου
 • Αυξημένη ανταγωνιστικότητα

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ

Αναζητήστε μια λύση της Netsquare