Πόσο έτοιμοι είμαστε για τις νέες εργασιακές συνθήκες;

FUTURE OF WORK

Την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου

συζητήσαμε για το Μέλλον της Εργασίας, παρουσιάσαμε λύσεις για τα νέα εργασιακά δεδομένα και απαντήσαμε στα ερωτήματα που απασχολούν όλους μας, εργαζόμενους και επιχειρηματίες, για την ευκολία, την ασφάλεια, τις υποδομές αλλά και τη χρηματοδότηση των νέων επενδύσεων.

Πόσο έτοιμοι είμαστε να εργαστούμε με τις νέες συνθήκες;

Πόσο προετοιμασμένες είναι οι εταιρίες να υποστηρίξουν το 40%, 60% ή και το 100% των εργαζομένων στην τηλεργασία;

Ποια προγράμματα χρηματοδοτούν τις νέες επενδύσεις;

 

Δείτο το Web Panel Discussion στο παρακάτω βίντεο

Αναπτυξιακά προγράμματα ΕΣΠΑ

Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας - Ενισχύσεις έως 55%

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016:
Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας – Ενισχύσεις έως 55%

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ

Στόχος: Η ενίσχυση επιχειρήσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, τη δημιουργία νέων προϊόντων, τη στήριξη της απασχόλησης,  την ανάπτυξη των εξαγωγών. Ενισχύονται ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων.
Δικαιούχοι: Ξενοδοχεία, Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Logistics
Ποσοστό ενίσχυσης: έως 55%

Προϋπολογισμοί έργων: Δεν υπάρχει περιορισμός για το ύψος του αιτούμενου προϋπολογισμού. Μέγιστη ενίσχυση ανά επενδυτικό σχέδιο τα 5.000.000€

 

Διαβάστε περισσότερα…

Καθεστώς Ενισχύσεων για Μικρές Επιχειρήσεις Ενισχύσεις έως 55%

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016:
Καθεστώς Ενισχύσεων για Μικρές Επιχειρήσεις Ενισχύσεις έως 55% 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ

Στόχος: Η ενίσχυση έργων για την ανάπτυξη και αναβάθμιση επιχειρήσεων της χώρας στους τομείς του Τουρισμού, της Μεταποίησης και των Logistics. Στο πλαίσιο του καθεστώτος παρέχονται μεγαλύτερες επιχορηγήσεις για τις μικρές επιχειρήσεις σε σχέση με το καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας.
Δικαιούχοι: Ξενοδοχεία, Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Logistics
Ποσοστό ενίσχυσης: έως 55%

Προϋπολογισμοί έργων: Μέγιστη ενίσχυση ανά επενδυτικό σχέδιο τα 3.000.000€

 

Διαβάστε περισσότερα…

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων - Επιδότηση έως 65%

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων – Επιδότηση έως 65%

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΝΕΡΓΟ

Στόχος: Η ενίσχυση επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Δικαιούχοι: Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Ποσοστό ενίσχυσης: έως 65% με την μορφή επιχορήγησης
Προϋπολογισμοί έργων:  20.000€ έως 200.0000€
Διορία υποβολών: Μέχρι 30/11/2020

Διαβάστε Περισσότερα…

Σύγχρονη Μεταποίηση-Δυτική Ελλάδα

Σύγχρονη Μεταποίηση-Δυτική Ελλάδα

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΝΕΡΓΟ

Στόχος: Παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για την στήριξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που αναδύονται μέσω της εναρμόνισης με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Δικαιούχοι: Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, ενώ ενισχύονται και υπό σύσταση επιχειρήσεις.
Ποσοστό Ενίσχυσης: Έως 65%
Προϋπολογισμοί έργων:  20.000€ – 300.000€ (Κανονισμός De Minimis) / 20.000€ -1.000.000€ (ΓΑΚ)
Διορία Υποβολών: 27/11/2020

 

Διαβάστε Περισσότερα…

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την COVID-19

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την COVID-19

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΝΕΡΓΟ

Στόχος: Πρωταρχικός στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.
Δικαιούχοι: Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ποσό Ενίσχυσης: 5.000€ – 50.000€
Διορία Υποβολών:
Αττική 20/11/2020

Δυτική Μακεδονία 11/11/2020

Ιόνια Νησιά 06/11/2020

Στερεά Ελλάδα 17/11/2020

Βόρειο Αιγαίο 23/11/2020

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 18/03/2021

Νότιο Αιγαίο 23/11/2020

Κρήτη 27/11/2020

Πελοππόνησος 17/11/2020

 

Διαβάστε Περισσότερα…

Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΝΕΡΓΟ

Στόχος: Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
Δικαιούχοι: Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις
Προϋπολογισμοί έργων:  10.000€ – 330.000€
Διορία Υποβολών: Διάρκεια Υποβολών: 8/10/2020 έως 11/12/2020

 

Διαβάστε Περισσότερα…

FoW--INVITATION__003-1__FINAL

Πείτε μας την ανάγκη σας για να σχεδιάσουμε τη λύση!

    *υποχρεωτικά