Υπηρεσίες τεχνική υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων

Τεχνική Υποστήριξη

Σχεδιασμός και ολοκλήρωση νέων πληροφοριακών συστημάτων

Κατασκευή δικτυακών υποδομών LAN, WiFi, WAN & VPN

Υλοποίηση Δικτύων

Arrow
Arrow
Slider

Το Αντικείμενό μας

Δημιουργούμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής επιλέγοντας προϊόντα
αξιόπιστα

Τεχνική Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων

Η Netsquare προσφέρει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για πληροφοριακά συστήματα και δικτυακές υποδομές αντιμετωπίζοντας οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα που ενδέχεται να προκύψει προσφέροντας αρκετά σενάρια ανταπόκρισης σύμφωνα με τις ανάγκες σας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Πληροφορικής

Η Netsquare αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων και δικτυακών υποδομών προτείνοντας τη βέλτιστη παραμετροποίηση λαμβάνοντας υπόψη και τις σημερινές και τις μελλοντικές ανάγκες σε υποδομές, αξιοποιώντας την επένδυσή μίας επιχείρησης στο έπακρο

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Η Netsquare έχει την εμπειρία να εκτιμήσει το επίπεδο ασφάλειας σε μία επιχείρηση και να υποδείξει τα κατάλληλα προϊόντα και τις ενέργειες που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία των δεδομένων σε μία επιχείρησης και τη βελτιστοποίηση της πολιτικής ασφάλειας

Εξελιγμένες Δικτυακές Λύσεις και Υποδομές

Η Netsquare παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών δικτύων (LAN), ευρύτερων (WAN), ασύρματων (WiFi) καθώς και εικονικών (VPN), με κύριο γνώμονα την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μεγιστοποιώντας την απόδοση της υπηρεσίας, πάντα με λογικό κόστος υλοποίησης

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνιών

H Netsquare προσφέρει λύσεις ενοποιημένων επικοινωνιών (UC / WebRTC) που επιτρέπουν σε μία επιχείρηση να είναι σε συνεχή επικοινωνία και να συνεργάζεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email), μηνυμάτων (ΙΜ) ή φωνητικών κλήσεων (VoIP) με οποιαδήποτε συσκευή, οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή είναι αυτό αναγκαίο

Επιχειρησιακή Νοημοσύνη και Διαχείριση Αλλαγών

Η Netsquare είναι σε θέση να αυξήσει την επιχειρησιακή νοημοσύνη σε μία επιχείρηση κάνοντας διαχείριση των αλλαγών που πρέπει να γίνουν σε υποδομές και των περιστατικών ασφαλείας και τη μέτρηση των πόρων ώστε τα προβλήματα που στατιστικά θα εμφανιστούν να μπορούν να επιλυθούν σύντομα, βρίσκοντας πάντα την αιτία τους (root-cause analysis)

Μεθοδολογία

Εξειδίκευση

Tο σημαντικότερο στοιχείο που χαρακτηρίζει τη Netsquare είναι η απόλυτη ειδίκευση στους τομείς δραστηριοποίησής της που δίνει τη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης άριστων λύσεων

Ποιότητα

Μία από τις πιο σημαντικές διαδικασίες της Netsquare είναι η συνεχής ποιοτική και ποσοτική βελτίωση του επιπέδου των προϊόντων και υπηρεσιών

Αποτελεσματικότητα

Όλες οι εταιρίες που συνεργάζονται με τη Netsquare απολαμβάνουν μία σύγχρονη και υπεύθυνη αντιμετώπιση όλων των αναγκών τους χωρίς την ανάγκη υποδείξεων

Διαθέτοντας υψηλή τεχνογνωσία τόσο στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, όσο και στην ανάλυση και αναδιοργάνωση διαδικασιών σε μία επιχείρηση, δημιουργούμε ασφαλείς καινοτόμες λύσεις λογικού κόστους με υψηλή προστιθέμενη αξία. Σκοπός μας είναι η διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους πελάτες μας.

H NETSQUARE ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να επιτύχουν τους στόχους τους μέσα από καινοτόμες λύσεις τεχνολογίας

100
Ικανοποιημένοι Πελάτες
500
Επιτυχημένα Έργα
15
Χρόνια Εμπειρίας
20
Παγκόσμιοι Προμηθευτές
Ορισμένοι Ικανοποιημένοι Πελάτες
Μιλτιάδης Ηλιόπουλος

Μιλτιάδης Ηλιόπουλος

IT Director, Όμιλος Αττικών Εκδόσεων

Σε συνεργασία με τη Netsquare σχεδιάσαμε και ολοκληρώσαμε με επιτυχία την κατασκευή μίας νέας καινοτόμου λύσης Virtualization μέσω της οποίας υποστηρίζουμε ικανοποιητικά όλους τους χρήστες καθώς και τις πολύ απαιτητικές εφαρμογές του Ομίλου των Αττικών Εκδόσεων.

Γιώργος Τσιριγώτης

Γιώργος Τσιριγώτης

IT Manager, Αρθρωσις

Η Netsquare έχει όλη την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης των διακομιστών, των δικτυακών υποδομών αλλά και της ασφάλειας των συστημάτων της εταιρίας μας. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την αμεσότητα και το γνωσιολογικό υπόβαθρο όλων των τεχνικών της Netsquare αλλά και για τον επαγγελματισμό της εταιρίας γενικότερα που μας έχει βοηθήσει ακόμα και σε συνθήκες μεγάλης πίεσης με εξαιρετική επιτυχία.

Γιώργος Λιώλιος

Γιώργος Λιώλιος

IT Manager, ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές

Πρόσφατα πραγματοποιήσαμε με τη Netsquare μία σημαντική αναβάθμιση των υποδομών όσον αφορά τα δίκτυα και το επιχειρησιακό σύστημα αποθήκευσης δεδομένων του οργανισμού. Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά καταπληκτικό για τους χρήστες μας αλλά και τους διαχειριστές.

Παναγιώτης Ραζος

Παναγιώτης Ραζος

IT Manager, HELP ΑΕΒΕ / Φαρμακευτική Εταιρία

Σε συνεργασία με τη Netsquare έχουμε κατασκευάσει το σύστημα ασφάλειας και επικοινωνιών της εταιρίας μας, καλύπτοντας μία πολύ ουσιαστική ανάγκη για την ομαλή και σταθερή λειτουργία των διαδικασιών μας. Όποτε χρειαστήκαμε τη Netsquare, ήταν δίπλα μας και έδωσε λύση στο πρόβλημά μας άμεσα.

Τα κριτήρια επιλογής των προϊόντων που χρησιμοποιούμε είναι ιδιαίτερα απλά αλλά είναι δύσκολο να συνυπάρχουν

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

ΑΠΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΙΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Υπηρεσίες & Λύσεις Πληροφορικής

Η βασική δραστηριότητα της Netsquare είναι η δημιουργία καινοτόμων ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, χρησιμοποιώντας προϊόντα που έχουν επιλεγεί με αυστηρή διαδικασία στους τομείς της Ασφάλειας Πληροφοριών, Ενοποιημένων Επικοινωνιών, Δικτύωσης, Αντιγράφων Ασφαλείας, Αποκατάστασης από Καταστροφή, Λεπτομερειακής Ανάλυσης Συμβάντων κ.α.

Ορισμένοι από τους κατασκευαστές που έχουμε επιλέξει για τις λύσεις μας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Netsquare δίνει εξαιρετική σημασία στην Διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες. Η ποιότητα των υπηρεσιών είναι βασική ευθύνη της Διοίκησης και είναι αποτέλεσμα καλής συνεργασίας και ομαδικής εργασίας όλου του προσωπικού. Η Εταιρία εχει πιστοποιηθεί για το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ ΙSO 9001:2008

Πατώντας το παρακάτω εικονίδιο, θα βρείτε το πλήρες κείμενο σχετικά με την πολιτική ποιότητας της εταιρίας μας: